NLP je metoda rozvoje osobnosti, která vznikla v USA v 70. letech 20. století. Vyvinula se z několika terapeutických směrů jako je gestalt terapie, rodinná terapie Virginie Satir nebo hypnoterapie. Ve zkratce by se dalo říci, že je to koncentrát nejefektivnějších terapeutických technik, které byly v té době dostupné.

Jak název neurolingvistické programování napovídá, jde o vědu o tom, jak přemýšlíme, jak se naše myšlení promítá do naší řeči a jak se řetězí do „programů“, které řídí naše chování – viz dále.

NLP nabízí celou řadu technik, kterými můžete změnit to, co vás omezuje: odstranit negativní přesvědčení o sobě, zpracovat emoce a strachy nebo změnit některou svoji reakci a chování.

N = NEURO

NLP vychází mimo jiné i z poznatků neurofyziologie . Z toho, jak funguje náš mozek a jak přenáší impulsy na tělo. Naše myšlení totiž dokáže ovlivnit řadu fyziologických procesů v těle a tím i to, jak se cítíme. Mysl hýbe tělem, a nebo jej naopak drží v paralýze…

L = LINGVISTICKÉ

To, jak přemýšlíme, se promítá do naší řeči. Zda mluvíte rychle nebo pomalu, hlubokým hlasem z břicha nebo „pisklákem“, jakou slovní zásobu konkrétně používáte, zda popisujete realitu jako obrazy, nebo vnímáte spíše pocitově, nebo to že na některá slova kladete důraz spíše než na jiná…. To vše prozrazuje styl vašeho myšlení. Tak se myšlení promítá do komunikace.

P = PROGRAMOVÁNÍ

Naše myšlení vytváří vzorce. Tyto vzorce následně řídí naše chování. Tak jako když naprogramujete nějakou počítačovou aplikaci a ona pak dělá to, co chcete – pokud jste napsali správné vzorečky. Nebo dělá něco jiného – když jste napsali chybné vzorečky. NLP umožňuje naprogramovat svoji mysl tak, aby vám pomáhala. Nebo pochopit, proč se někdo chová tak, jak se chová – podle jakých vzorců jede jeho mysl.

NLP JAKO CESTA K VĚTŠÍ SVOBODĚ

Od narození se učíme žít v tomto světě a vytváříme si strategie přežití. Naučili jsme se chodit a mluvit, získat pozornost rodičů, aby nám naplnili naše potřeby, vybudovat si pozici v kolektivu spolužáků, apod. Začali jsme chápat, že něco je dobré a něco se nemá. A začali jsme postupně v sobě potlačovat ty „špatné“ věci. Snažili jsme se (a snažíme se pořád) být dobří, oblíbení, přijímaní… A tak jsme začali světu kolem i sami sobě lhát o tom, jací jsme a kdo jsme. Některé výzvy pro nás byly tak náročné, že se v nás aktivovaly různé obranné mechanismy. Naučili jsme se například necítit některé pocity. Vytěsnili jsme řadu vzpomínek… Tak vzniklo naše podvědomí a nevědomí – všechno to, co jsme kdy nechtěli vidět, slyšet, cítit, připustit, ukázat… Vytvořili jsme si strategie, jak to udělat, a ty se uložily do našeho podvědomí. To všechno nás teď dennodenně ovlivňuje, aniž bychom to mohli kontrolovat. A proto někdy reagujeme nepřiměřeně, něčeho se bojíme, neděláme vždy to, co bychom chtěli a děláme to, co nechceme, apod.

Část našich myšlenkových vzorečků je tedy podvědomá (ta větší část mimochodem), ale promítá se do naší verbální i neverbální komunikace. Neurolingvistické programování umožňuje tyto vzorečky poznat a v případě potřeby změnit. Tím se stáváme více pánem svého chování a máme více svobody.

OBLASTI VYUŽITÍ NLP

Naše podvědomé vzorečky nás ovlivňují a řídí neustále: v práci, ve volném čase, ve vztazích, … Proto lze nástroje NLP využít v širokém spektru oblastí.
NLP je nástroj manažerského i osobního rozvoje, terapie k léčbě traumat a strachů, pomůcka k efektivnímu prodeji, rámec veškeré komunikace a vyjednávání, metoda k psychické přípravě sportovců, možný přístup k řešení různých životních či partnerských krizí, nástroj prohloubení pochopení mezi lidmi nebo rozvoje vůdčích dovedností lídrů …

Neurolingvistické programování je asi jako švýcarský nůž – je to nástroj, který můžete používat k mnoha velmi různým účelům a také velmi různými způsoby. Nástroj sám o sobě není ani dobrý ani špatný. Záleží více na tom, jak jej člověk umí používat. Zůstaneme-li u metafory se švýcarským nožem, tak ne každý, kdo má v kapse švýcarák, má stejné možnosti jeho využití. Někdo si s jeho pomocí připraví jídlo, vyrobí kdejaký nástroj ze dřeva (třeba opékací prut), vyřeže sošku z pařezu, opraví kolo… Jiný si tak akorát ufikne prst. S NLP je to stejné. Zaprvé si musíte osvojit nástroj (což je o něco složitější, než si koupit v obchodě nůž), a pak se jej naučit používat tak, aby vám skutečně sloužil. A nebo si prostě najmete někoho, kdo nástroj vlastní a disponuje potřebnou „zručností“.

Vyzkoušejte NLP na vlastní kůži

Sebekoučovací workbook

Přestaňte dělat to, co nechcete. A začněte s tím, co jste vždycky chtěli!

Díky účinným technikám NLP odhalíte příčinu nedostatku motivace, odstraníte ji a budete se moci rozjet tím správným směrem…

Limity NLP

Jako každá jiná metoda, i NLP má své limity a omezení. Prozkoumejte je v dalším článku.

Podobné příspěvky