VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvod

Radka Evjáková, Kojetická 1048, 27711, Neratovice, IČ: 02122863, zapsaná v živnostenském rejstříku, Úřad městské části Praha 12, nabízí sebe-koučovací workbooky ke stažení, e-kurzy, webináře a videokurzy, pořádá příležitostné workshopy a školení, a poskytuje služby individuálního NLP koučinku a terapie.

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem výše uvedených služeb a klientem a jsou pro obě strany závazné.

I. Sebe-koučovací workbooky

 1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem vzniká na základě zakoupení workbooku přes internet (https://www.innereverest.cz/e-produkty). Internetový obchod je jediným místem, kde lze tyto workbooky zakoupit.
 2. Na základě nákupu získá klient příslušný workbook v elektronické podobě ve formátu PDF. Odkaz ke stažení workbooku dostane na e-mail, který uvedl v objednávce.
 3. Workbook podléhá autorským právům na základě autorského zákona. Slouží k individuálnímu použití a jeho šíření či kopírování bez souhlasu autorky je zakázáno.
 4. V případě nespokojenosti s workbookem může klient do 14 dnů od nákupu písemně požádat o vrácení peněz na e-mail radka@innereverest.cz a bude mu v adekvátní lhůtě vyhověno.
 5. Workbook nenahrazuje psychiatrickou ani psychoterapeutickou péči a nemůže být brán jako prostředek léčby psychických obtíží. Slouží pouze k sebereflexi a osobnímu rozvoji. Pokud trpíte úzkostmi, depresemi, nebo jinými potížemi, vyhledejte odbornou pomoc.

II. E-kurzy

 1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem vzniká na základě zakoupení e-kurzu přes internet (https://www.innereverest.cz/e-produkty). Internetový obchod je jediným místem, kde lze tyto e-kurzy zakoupit.
 2. E-kurz je série e-mailů zasílaná s uvedenou frekvencí a po uvedenou dobu. Emaily obsahují texty, odkazy na PDF dokumenty a/nebo videa. (konkrétní obsah každého kurzu je vždy uveden v popisu produktu). Jednotlivé části se zasílají e-mailem na adresu, kterou klient uvedl při nákupu.
 3. Na základě nákupu je klient do 24hodin zaregistrován k odběru e-mailového seriálu a ten se od té chvíle zasílá automaticky.
 4. Z e-mailového kurzu je možné se kdykoli odhlásit proklikem z kteréhokoli e-mailu z příslušné série. Po odhlášení klienta je kurz zastaven a další e-maily série již nebudou odeslány. Peníze se v takovém případě nevrací.
 5. Je-li klient s kurzem nespokojen, může požádat o vrácení peněz po celou dobu trvání kurzu. Na základě takové žádosti mu budou vráceny peníze a bude vyřazen z kurzu, tj. budou zastaveny e-maily a žádné další e-maily z kurzu mu již nepřijdou. Vrácení peněz nelze žádat po uplynutí kurzu tj. po odeslání posledního e-mailu ze série.
 6. V případě neúmyslného odhlášení je možné opětovné přihlášení do kurzu na základě písemné žádosti zaslané na e-mail radka@innereverest.cz. V takovém případě opětovného přihlášení do kurzu začíná kurz znovu od začátku. Návaznost tam, kde klient skončil v okamžiku odhlášení, není technicky možné zajistit.
 7. E-kurz nenahrazuje psychiatrickou ani psychoterapeutickou péči a nemůže být brán jako prostředek léčby psychických obtíží. Slouží pouze k sebereflexi a osobnímu rozvoji. Pokud trpíte úzkostmi, depresemi, nebo jinými potížemi, vyhledejte odbornou pomoc.

III. Videokurzy a webináře

 1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem vzniká na základě zakoupení videokurzu nebo webináře přes internet (https://www.innereverest.cz/e-produkty). Internetový obchod je jediným místem, kde lze tyto videokurzy a webináře zakoupit.
 2. Na základě nákupu je zákazníkovi odeslán e-mail s přístupovými údaji do členské sekce. V této členské sekci jsou zákazníkovi zpřístupněny videokurzy a webináře, které si zaplatil, a vidí zde i další, které si ještě nezakoupil.
 3. Do členské sekce je možné se přihlásit na stránce www.innereverest.cz/rozcestnik.
 4. Videa jsou zákazníkovi přístupná po celou dobu provozu webu innereverest.cz, tj. na neurčito.
 5. V případě nespokojenosti může zákazník požádat o vrácení peněz, a sice do 14 dnů od zakoupení webináře nebo videokurzu. V takovém případě je po vrácení peněz na jeho účet vyřazen z členské sekce a ztrácí přístup k videím.
 6. Videokurz ani webinář nenahrazuje psychiatrickou ani psychoterapeutickou péči a nemůže být brán jako prostředek léčby psychických obtíží. Slouží pouze k sebereflexi a osobnímu rozvoji. Pokud trpíte úzkostmi, depresemi, nebo jinými potížemi, vyhledejte odbornou pomoc.

IV. Koučinky, terapie, workshopy a školení

 1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem vzniká na základě závazného objednání služby. To se děje emailem nebo skrz webový formulář. Detaily jako je cena, způsob platby, termín, místo konání… jsou dohodnuty individuálně, případně jsou součástí nabídky.
 2. Individuální koučink/ terapie
  1. Délka trvání je 1h30, není-li předem dohodnuto jinak.
  2. Termín je vždy dohodnut individuálně a je závazný pro obě strany, jakmile si jej oboustranně potvrdí. Jeho zrušení/změna je možná nejpozději do 10h dopoledne předchozího dne. Pozdější zrušení podléhá storno poplatku 50% z ceny sezení.
  3. Je-li termín rušen/měněn často a opakovaně (tj. např. 2x a více po sobě), je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy. Toto platí pro obě strany stejně.
  4. Aktuální ceny sezení a balíčky jsou vždy uvedeny na webu www.innereverest.cz/terapie
  5. Platba probíhá dle podmínek uvedených tamtéž: www.innereverest.cz/terapie
  6. Koučinky i terapie mohou probíhat online i osobně dle individuální dohody.
  7. Osobní setkání probíhají standardně v centru Terrapeutix, Branická 107, Praha 4.
  8. Jiné místo konání je věcí dohody a pro takové případy se také stanovuje individuální cena.
 3. Workshopy a školení pro veřejnost
  1. Je-li vypsán workshop pro veřejnost, děje se přihlášení přes email nebo webový formulář. Místo na workshopu je tímto rezervováno po dobu 3 pracovních dnů. Během této doby je potřeba provést platbu, jinak se rezervace automaticky ruší, není-li dohodnuto jinak. Platba se obvykle provádí přes odkaz, prostřednictvím služby Pays.
  2. V případě zrušení termínu workshopu/školení ze strany poskytovatele (nemoc, nehoda, závažné osobní či technické důvody…) je tento povinen nabídnout náhradní termín nebo vrátit klientům peníze. Pokud klientovi náhradní termín nevyhovuje, má nárok na vrácení peněz.
  3. V případě neúčasti klienta na workshopu/školení se zaplacená cena vrací pouze v případě, došlo-li k písemnému odhlášení e-mailem minimálně 3 dny před začátkem akce (tj. 72 hodin a více). Ve výjimečných případech se lze dohodnout jinak.
 4. Workshopy a školení na objednávku
  1. Workshopy a školení je možné objednat pro uzavřenou skupinu. V tomto případě se podmínky dohodnou individuálně. Smluvní vztah vzniká podepsáním závazné objednávky oběma stranami nebo jejím oboustranným písemným (i emailovým) odsouhlasením. Tato objednávka obsahuje cenu, rozsah školení, téma, termíny, místo, a další dohodnuté podrobnosti objednávky.
  2. Cena je obvykle splatná do 14 dnů na základě faktury vystavené po proběhnutí workshopu/školení. Je-li dohodnuto jinak, je to vždy uvedeno v objednávce.
  3. V případě zrušení termínu workshopu/školení ze strany poskytovatele (nemoc, nehoda, závažné osobní důvody…) je tento povinen nabídnout náhradní termín. Klient může v tomto případě od smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením (i emailem).

V. Platby na webu innereverest.cz

Za produkty a služby nabízené na tomto webu je možné platit bankovním převodem. Zákazník je po kliknutí na tlačítko „Dokončit nákup“ přesměrován na příslušnou platbu. V případě platby převodem se mu zobrazí platební údaje a QR kód. Tyto údaje jsou mu také odeslány e-mailem. Produkty mu jsou zpřístupněny po dokončení platby. Termín pro dokončení platby je 7 dní od objednání.

Případné reklamace a nesrovnalosti řeší zákazník s poskytovatelem prostřednictvím e-mailu radka@innereverest.cz, popř. při urgentních záležitostech na telefonu 602 437 041.

VI. Práva spotřebitele

Informace pro spotřebitele, na jejichž poskytnutí má spotřebitel právo podle příslušných právních předpisů, poskytovatel spotřebitelům trvale zpřístupňuje jejich uvedením na svých internetových stránkách  www.innereverest.cz nebo jejich uvedením v těchto obchodních podmínkách. Na žádost spotřebitele zašle poskytovatel tyto obchodní podmínky na jím uvedenou emailovou adresu. V okamžiku, kdy klient zašle poskytovateli závaznou přihlášku/objednávku terapie či koučinku způsobem výše popsaným, platí, že klient akceptoval tyto obchodní podmínky, které jsou přístupné na webu www.innereverest.cz. Okamžikem udělení souhlasu s obchodními podmínkami se považuje za to, že tyto obchodní podmínky klient akceptuje.

VII. Obecná ustanovení

 1. K emailové komunikaci s poskytovatelem slouží emailová adresa radka@innereverest.cz. Ke komunikaci s poskytovatelem je možné využít také kontaktní formulář na stránce https://www.innereverest.cz/kontakt/
 2. Individuální dohoda mezi poskytovatelem a klientem, která byla učiněna písemně (i emailem), je vždy nadřazená těmto podmínkám.

Závěr

Veškerá Vaše přání, připomínky, nesrovnalosti a situace vzniklé nad rámec tohoto dokumentu budu řešit s maximální snahou vyjít Vám vstříc a v odůvodněných případech sjednávat nápravu.

Vítám všechny Vaše návrhy a podněty vedoucí ke zkvalitnění mé práce. Děkuji Vám za důvěru a věřím, že s mými produkty a službami budete plně spokojeni.

Radka Evjáková

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 17. 6. 2022. Poslední aktualizace 10. 4. 2024