Reklamační řád

Reklamace a vrácení produktů zakoupených na innereverest.cz

Všechny produkty prodávané na webu innereverest.cz jsou elektronické povahy (e-booky, webináře, video-kurzy, emailové kurzy), případně se jedná o služby (online a offline koučink, offline kurzy a semináře). Tyto produkty nelze vracet a tudíž je nelze ani reklamovat.

Přesto v případě vaší nespokojenosti s kterýmkoli produktem Inner Everest můžete požádat o vrácení peněz. Bude vám vyhověno na základě těchto pravidel:

  • V případě e-booků (sebekoučovacích workbooků) vám budou peníze vráceny, i když jste si workbook už stáhli.
  • V případě e-mailových kurzů vám budou peníze vráceny v plné výši a budete vyřazeni z kurzu, tzn. nedostanete jeho další části. Požádat o vrácení peněz za e-kurz je možné pouze do chvíle odeslání posledního e-mailu ze série. Po odeslání všech dílů kurzu již peníze vráceny nebudou a to ani částečně.
  • V případě webinářů a videokurzů vám budou na vaši žádost peníze vráceny v plné výši a budou vám odebrána přístupová práva k videím (ke stránkám s videi). V případě video-kurzů na pokračování je možné požádat o vrácení peněz do doby, než obdržíte poslední díl kurzu. Po shlédnutí kompletní série video-kurzu již není možné žádat vrácení peněz.
  • Online ani osobní koučinky a sezení nelze zpětně reklamovat. Peníze za ně se nevrací. Stejně tak osobní semináře a kurzy nelze reklamovat a žádat vrácení peněz.

V případě nedoručení objednaných produktů či při problémech s přístupy k zaplacenému obsahu se na mě prosím obraťte na e-mail radka@innereverest.cz. Případné technické potíže vyřešíme tak, abyste své produkty dostali co nejdříve, nejdéle však do 72 hodin od chvíle, kdy mě na problém nedoručení či nedostupnosti upozorníte (tj. čas odeslání vašeho emailu). Za případné technické nedostatky a jimi způsobené obtíže se předem omlouvám. Pozdější dodání produktu z důvodu technických potíží není důvodem k reklamaci, pokud lhůta dodání nepřesáhne zmíněných 72 hodin.

Máte-li dotaz týkající se reklamací, napište mi na e-mail radka@innereverest.cz.