Komunikace v týmu

Workshop

Co se naučíte
 • Účastníci workshopu se naučí navzájem si lépe rozumět.
 • Pochopí zdroje nedorozumění a dalších problémů v týmu.
 • Lépe poznají sami sebe i druhé.
 • Dostanou příležitost vyřešit konflikty, vyčistit vzduch, říct si, co si už dlouho potřebují říct.
 • Sami si stanoví nové strategie spolupráce tak, aby jim vyhovovaly a aby byli motivovaní uvést je do praxe.
 • Vytvoří si vlastní postupy, procesy nebo praktiky, které umožní zlepšit atmosféru v týmu i efektivitu spolupráce.
 • A další dle individuální domluvy a potřeb klienta.
Struktura workshopu
 • Uvolnění atmosféry formou her
 • Analýza problémů: moderovaná diskuze
 • Hodnoty jednotlivců a sdílené hodnoty týmu
 • Nastavení sdílených cílů
 • Specifické rozhovory ve dvojicích a trojicích dle řešeného tématu
 • Tvorba strategií naplnění cílů
 • Analýza možných překážek
 • Koučovací cvičení pro snazší překonání překážek
 • atd. Konkrétní struktura je vždy tvořena na základě předchozí analýzy potřeb klienta

Ceník

Intenzivní workshop
do 15 osob
Délka trvání 2 x 1/2den (2 x 4h) + analýza potřeb cca 2h

Cílem tohoto intenzivního workshopu je vyjasnit a vyřešit problémy týmu, propojit členy, nasměrovat ke společným cílům a probudit vnitřní motivaci ke spolupráci na dosahování těchto cílů.

Konkrétní program je tvořen vždy na základě předchozí analýzy potřeb. Tato analýza se dělá se zadavatelem (vedoucím týmu) minimálně 1 týden před workshopem, trvá cca 2 hodiny a má charakter koučovacího rozhovoru.

Celý workshop je pak velmi praktický. Jeho základem jsou moderované diskuze, popřípadě různá koučovací cvičení ve dvojicích, trojicích či v celé skupině naráz. Jdeme až k příčinám problémů a účastníci za asistence lektorky sami hledají cesty ke zlepšení.

CENA: 50 000 Kč

Nezávazná poptávka

Vyplněním formuláře níže vyjadřujete svůj potenciální zájem o workshop. Na jeho základě vás budu kontaktovat, zodpovím vám případné dotazy, dohodneme podrobnosti a případně se závazně domluvíme, pokud budete mít opravdu vážný zájem.