Kognitivní filtry v každodenní praxi

Workshop

Co se naučíte
 • Účastníci workshopu si výrazně rozšíří své komunikační dovednosti.
 • Pochopí základní příčiny nedorozumění s druhými a naučí se jim předcházet.
 • Poznají lépe sami sebe, své silné a slabé stránky a nejlepší způsob učení.
 • Naučí se rozumět druhým, poznat jejich preferovaný styl a přizpůsobit tomu svůj projev tak, aby dosáhli lepšího pochopení.
 • Vyzkouší si v praxi všechny prezentované poznatky.
 • Dozví se, co mohou dělat pro rozvoj svých slabších stránek.
 • Vyzkouší si tento rozvoj v praxi.
Struktura workshopu
 • Co jsou kognitivní filtry
 • Jaké kognitivní filtry existují a proč jsou důležité – jejich role v každodenním životě
 • Poznání vlastního fungovaní kognitivních filtrů u sebe sama
 • Způsoby učení podle preferovaného kognitivního filtru
 • Silné a slabé stránky podle preferovaného kognitivního filtru + dopad do praxe
 • Rozvoj jednotlivých kognitivních kanálů – jak a proč
 • Rozpoznávání kognitivních filtrů v řeči druhých
 • Uzpůsobení komunikace pro lepší porozumění
 • Další techniky práce s kognitivními filtry v mezilidské komunikaci – nácvik a „role-plays“

Ceník

Každý workshop má 2 formáty: krátký formát pro velký počet osob je vhodný, pokud chcete s tématem seznámit hodně lidí najednou a inspirovat je ke zlepšení. Naproti tomu intenzivní workshop pro malý počet účastníků jde do hloubky tématu a hodí se, pokud chcete lidi naučit nové dovednosti a dát jim nástroje, které budou schopní využít v každodenním životě.

Interaktivní přednáška
20 – 100 osob
Délka trvání 2,5h
Poměr teorie/praxe cca 50/50

Interaktivní přednáška je vhodná pro rozšíření všeobecného přehledu, získání informací o tématu a vyzkoušení základních technik. Inspiruje k samostatné aplikaci poznatků a k další práci na sobě.

Může také sloužit k probuzení zájmu o další seberozvoj či filtraci zájemců o návazný intenzivní workshop.

Praktická část přednášky zahrnuje individuální sebereflexi nebo rozhovory ve dvojicích. Vyžaduje od účastníků samostatnost a iniciativu, protože zde není dost prostoru pro přímou interakci každého účastníka s lektorkou ani individuální pomoc lektorky každé dvojici. Nicméně i zde je místo pro hromadnou zpětnou vazbu, zodpovězení dotazů a živou interakci mezi lektorkou a účastníky.

CENA: 25 000 Kč
Intenzivní workshop
6 – 12 osob
Délka trvání 1 den (9-17h)
Poměr teorie/praxe cca 30/70

Cílem intenzivního workshopu je, aby každý účastník do hloubky pochopil, zažil a integroval jeho obsah a dokázal poznatky využít ve svém životě (pracovním i osobním). Důraz je zde kladen na praxi a ta představuje minimálně 70% času trvání workshopu.

Účastníci zkoušejí aplikovat poznatky ve dvojicích, a to samostatně i za asistence lektorky. Mohou si pro nácvik zvolit situace ze svého života, které se jim opakují, a naučit se v nich fungovat jiným, lepším způsobem. Po každém cvičení se věnujeme zpětné vazbě ve skupině, kde se účastníci učí i jeden od druhého. Je zde dostatek času pro všechny dotazy a individuální potřeby.

Během workshopu dochází také k výraznému propojení a sblížení účastníků. Teambuilding je vítaným vedlejším účinkem.

CENA: 40 000 Kč

Nezávazná poptávka

Vyplněním formuláře níže vyjadřujete svůj potenciální zájem o workshop. Na jeho základě vás budu kontaktovat, zodpovím vám případné dotazy, dohodneme podrobnosti a případně se závazně domluvíme, pokud budete mít opravdu vážný zájem.