Vytváření zdravých hranic (nejen) ve vztazích

Workshop

Co se naučíte
 • Účastníci workshopu objeví úplně nový rozměr slova „hranice“.
 • Dozví se, že neužitečně nastavené hranice jsou zdrojem potíží v situacích, kde by to ani omylem nečekali.
 • Odhalí tak skrytou příčinu řady svých nesnází.
 • Naučí se, jak nastavení svých hranic změnit a tím změnit i všechny související problémové situace.
 • Rozvinou v sobě schopnosti potřebné pro lepší udržení hranic vůči druhým.
 • Naučí se techniky práce s hranicemi, které mohou dennodenně používat a dále se tak rozvíjet.
 • Poznají sami sebe i druhé z úplně nových perspektiv.
 • Rozvinou své komunikační schopnosti a budou se cítit lépe v interakcích s lidmi (i ostatní lidé s nimi).
 • Významně rozšíří svou paletu nástrojů pro hledání pochopení, řešení konfliktů a pro práci s lidmi.
 • Naučí se pracovat s polaritami.
 • Lépe si uvědomí sami sebe a rozvinou svou vnitřní sílu a sebevědomí.
Struktura workshopu
 • Co jsou to hranice a kde všude se s nimi setkáváme, aniž bychom si to uvědomovali
 • Jaké různé nastavení hranic existuje a jaké má každé nastavení důsledky
 • Kontextuální hranice: co to je, jak a proč s nimi pracovat v každodenním životě
 • Hranice já – druhý (hranice v mezilidských vztazích): vlastní aktuální nastavení v různých situacích
 • Nácvik rozpoznání nastavení hranic v rozhovoru
 • Techniky, jak si lépe nastavit hranice ve vztazích s druhými
 • Techniky pro rozvoj doplňkových dovedností potřebných pro lepší nastavení hranic ve vztazích
 • Hranice vnitřní – vnější: co to je, různé kategorie a praktické příklady
 • Hranice mezi pocity, myšlením a chováním: sebe-diagnostika, důsledky chyb v nastavení, korekce
 • Polarity a úskalí chybného nastavení hranic: sebe-diagnostika, technika zmírnění polaritního myšlení
 • Identita a hranice: sebepoznání a rozvoj hranic v oblasti vlastní identity

Ceník

Každý workshop má 2 formáty: krátký formát pro velký počet osob je vhodný, pokud chcete s tématem seznámit hodně lidí najednou a inspirovat je ke zlepšení. Naproti tomu intenzivní workshop pro malý počet účastníků jde do hloubky tématu a hodí se, pokud chcete lidi naučit nové dovednosti a dát jim nástroje, které budou schopní využít v každodenním životě.

Interaktivní přednáška
20 – 100 osob
Délka trvání 2,5h
Poměr teorie/praxe cca 50/50

Interaktivní přednáška je vhodná pro rozšíření všeobecného přehledu, získání informací o tématu a vyzkoušení základních technik. Inspiruje k samostatné aplikaci poznatků a k další práci na sobě.

Může také sloužit k probuzení zájmu o další seberozvoj či filtraci zájemců o návazný intenzivní workshop.

Praktická část přednášky zahrnuje individuální sebereflexi nebo rozhovory ve dvojicích. Vyžaduje od účastníků samostatnost a iniciativu, protože zde není dost prostoru pro přímou interakci každého účastníka s lektorkou ani individuální pomoc lektorky každé dvojici. Nicméně i zde je místo pro hromadnou zpětnou vazbu, zodpovězení dotazů a živou interakci mezi lektorkou a účastníky.

CENA: 25 000 Kč
Intenzivní workshop
6 – 12 osob
Délka trvání 1 den (9-17h)
Poměr teorie/praxe cca 30/70

Cílem intenzivního workshopu je, aby každý účastník do hloubky pochopil, zažil a integroval jeho obsah a dokázal poznatky využít ve svém životě (pracovním i osobním). Důraz je zde kladen na praxi a ta představuje minimálně 70% času trvání workshopu.

Účastníci zkoušejí aplikovat poznatky ve dvojicích, a to samostatně i za asistence lektorky. Mohou si pro nácvik zvolit situace ze svého života, které se jim opakují, a naučit se v nich fungovat jiným, lepším způsobem. Po každém cvičení se věnujeme zpětné vazbě ve skupině, kde se účastníci učí i jeden od druhého. Je zde dostatek času pro všechny dotazy a individuální potřeby.

Během workshopu dochází také k výraznému propojení a sblížení účastníků. Teambuilding je vítaným vedlejším účinkem.

CENA: 40 000 Kč

Nezávazná poptávka

Vyplněním formuláře níže vyjadřujete svůj potenciální zájem o workshop. Na jeho základě vás budu kontaktovat, zodpovím vám případné dotazy, dohodneme podrobnosti a případně se závazně domluvíme, pokud budete mít opravdu vážný zájem.