Masterclass práce s emocemi

Workshop

Co se naučíte
 • Účastníci workshopu se naučí rozumět svým vlastním pocitům a adekvátně na ně reagovat.
 • Pochopí, odkud se pocity berou, proč je máme, jak fungují, proč bychom se jimi měli zabývat a jak na to.
 • Zvýší svou vnímavost vůči vlastním emocím a naučí se s nimi zacházet tak, aby to bylo konstruktivní pro ně samé i pro okolí.
 • Poznají lépe sami sebe, své potřeby a skutečné pocity.
 • Naučí se komunikovat o emocích a o svých potřebách, aniž by ze svých špatných pocitů obviňovali druhé, a aniž by si brali osobně nepříjemné pocity ostatních.
 • Naučí se postarat se lépe sami o sebe v náročných situacích.
 • Vyzkouší si, jak využívat své emoce k sebe-motivaci.
 • Osvojí si nové dovednosti, které jim umožní zvýšit kvalitu všech aspektů života a mezilidských vztahů.
Struktura workshopu
 • Co jsou to emoce a odkud se berou
 • Mozek, emoce a fyziologie: jak souvisí naše pocity s fyziologickými procesy (základní informace)
 • Jak emoce řídí naše chování a techniky změny reakce na emoce
 • Techniky pro zpracování nepříjemných pocitů
 • Techniky práce s pocity v dennodenním životě
 • Zásady komunikace o emocích, nejčastější chyby + praktický nácvik
 • Techniky rozvoje dovedností nutných pro práci s emocemi (spojení s tělem, uvolnění, odvaha…)
 • Techniky využití pocitů pro motivaci
 • Kotvení v práci s emocemi

Ceník

Každý workshop má 2 formáty: krátký formát pro velký počet osob je vhodný, pokud chcete s tématem seznámit hodně lidí najednou a inspirovat je ke zlepšení. Naproti tomu intenzivní workshop pro malý počet účastníků jde do hloubky tématu a hodí se, pokud chcete lidi naučit nové dovednosti a dát jim nástroje, které budou schopní využít v každodenním životě.

Interaktivní přednáška
20 – 100 osob
Délka trvání 2,5h
Poměr teorie/praxe cca 50/50

Interaktivní přednáška je vhodná pro rozšíření všeobecného přehledu, získání informací o tématu a vyzkoušení základních technik. Inspiruje k samostatné aplikaci poznatků a k další práci na sobě.

Může také sloužit k probuzení zájmu o další seberozvoj či filtraci zájemců o návazný intenzivní workshop.

Praktická část přednášky zahrnuje individuální sebereflexi nebo rozhovory ve dvojicích. Vyžaduje od účastníků samostatnost a iniciativu, protože zde není dost prostoru pro přímou interakci každého účastníka s lektorkou ani individuální pomoc lektorky každé dvojici. Nicméně i zde je místo pro hromadnou zpětnou vazbu, zodpovězení dotazů a živou interakci mezi lektorkou a účastníky.

CENA: 25 000 Kč
Intenzivní workshop
6 – 12 osob
Délka trvání 1 den (9-17h)
Poměr teorie/praxe cca 30/70

Cílem intenzivního workshopu je, aby každý účastník do hloubky pochopil, zažil a integroval jeho obsah a dokázal poznatky využít ve svém životě (pracovním i osobním). Důraz je zde kladen na praxi a ta představuje minimálně 70% času trvání workshopu.

Účastníci zkoušejí aplikovat poznatky ve dvojicích, a to samostatně i za asistence lektorky. Mohou si pro nácvik zvolit situace ze svého života, které se jim opakují, a naučit se v nich fungovat jiným, lepším způsobem. Po každém cvičení se věnujeme zpětné vazbě ve skupině, kde se účastníci učí i jeden od druhého. Je zde dostatek času pro všechny dotazy a individuální potřeby.

Během workshopu dochází také k výraznému propojení a sblížení účastníků. Teambuilding je vítaným vedlejším účinkem.

CENA: 40 000 Kč

Nezávazná poptávka

Vyplněním formuláře níže vyjadřujete svůj potenciální zájem o workshop. Na jeho základě vás budu kontaktovat, zodpovím vám případné dotazy, dohodneme podrobnosti a případně se závazně domluvíme, pokud budete mít opravdu vážný zájem.