Nenechte si všechno líbit!

 • Dovolují si na vás lidé ve vašem okolí víc, než by vám bylo příjemné?
 • Máte potíže udržet si zdravé hranice?
 • Často přistoupíte na věci, na které jste přistoupit nechtěla?
 • Špatně se vám říká NE?
 • Cítíte se méněcenná, nevěříte si?

Nenechte si všechno líbit!

 • Dovolují si na vás lidé ve vašem okolí víc, než by vám bylo příjemné?
 • Máte potíže udržet si zdravé hranice?
 • Často přistoupíte na věci, na které jste přistoupit nechtěla?
 • Špatně se vám říká NE?
 • Cítíte se méněcenná, nevěříte si

Netrapte se!

Všechno to lze změnit!

Individuální terapie je nejefektivnějším řešením

 • Najdeme podvědomé příčiny vašich problémů
 • Tyto příčiny odblokujeme efektivními technikami
 • Vytvoří se nové synaptické spoje ve vašem mozku
 • Budete přirozeně sebevědomější a vnitřně silnější ve všech situacích

Staňte se novým člověkem!

Přínosy terapie

 • Sebedůvěra a vnitřní jistota
 • Autorita a charisma
 • Osobní síla
 • Dobrý pocit ze sebe sama
 • Zdravé vztahy s ostatními
 • Schopnost jít si za svým

Další benefity terapie

 • Prostor pro vypovídání
 • Neposuzující prostředí
 • Čas pro sebe
 • Možnost věnovat se svým emocím a potřebám
 • Pochopení sebe sama
 • Zlepšení vztahu k sobě i k druhým

Změnu pocítíte po každém sezení*

Vypovídání z vašich starostí
Citelný posun po každém sezení

* Garance efektu se nevztahuje na úvodní konzultaci, kde je cílem zmapování situace a odhalení příčin vašich potíží. Intervenční techniky nastupují až od druhého sezení, protože nejprve potřebujeme vědět, co, proč a jak budeme odblokovávat.

Terapie je investicí do toho nejcennějšího:

do sebe sama

Terapie zlepšuje vaši každodenní pohodu. Umožňuje lépe zvládat náročné situace a řešit konflikty. Pomáhá nastavit si zdravé hranice vůči ostatním. Léčí traumata z dětství… Dělá z člověka lepšího rodiče, partnera, šéfa, kamaráda…
Jak to probíhá:
Efektivně

Na začátku spolupráce vždy zmapujeme vaši situaci a nastavíme cíle naší spolupráce, abychom věděli, kam jdeme a mohli celý proces monitorovat a vyhodnotit. Každé sezení pak trvá 60 – 90 minut a vždy zahrnuje techniku změny nebo odblok. To znamená, že už během sezení na sobě pocítíte změnu. Díky odblokům dojde k přepisu otisků a drah ve vašem mozku a změny tak budou trvalé.

Flexibilně

Sezení mohou probíhat osobně v Praze-Braníku, nebo online z pohodlí vašeho domova. Obě formy lze kombinovat dle vašich možností a preferencí. Frekvence sezení se odvíjí od vašich aktuálních potřeb. Obvykle se doba mezi sezeními pohybuje mezi 2 a 5 týdny. Dohodnuté termíny lze měnit až do 10 hodin předchozího dne bez storno poplatků.

S respektem

Základem je přátelská, uvolněná atmosféra, kde neexistují špatné odpovědi. Jedině vy máte manuál na svůj život a mým úkolem je „pouze“ pomoci Vám jej najít a zvědomit. Nejsem nad Vámi, nejsem autorita, která vám bude říkat, co máte dělat. Doprovodím vás k tomu, abyste si sami určili svou cestu a uspěli na ní. Probudím ve vás vaši vlastní moudrost.

Kolik to stojí:

Úvodní 2h konzultace

120minutové sezení
2 500 Kč

Od první chvíle budeme pracovat na zlepšení Vaší situace, proto je už první konzultace placená.

Rozebereme, co vás trápí, co byste chtěli. Definujeme cíle a hlavní překážky, které potřebujete překonat. Identifikujeme příčiny vašich potíží a vysvětlím vám metody, kterými je možné tyto příčiny odblokovat. Uděláme plán vašeho rozvoje, na kterém budete moci dále stavět – buď sami, nebo s pomocí mojí či jiného terapeuta. Odnesete si také první nástroj, jak se sebou pracovat.

Pokud během prvních 15 minut zjistíte, že vám nesedím a nechcete se mnou svou situaci rozebírat, prostě odejdete a nic neplatíte.

Základní spolupráce

5 sezení během půl roku
9 990 Kč

Po zkušenostech vím, že „kouzelná“ super-rychlá řešení nefungují. Proto, pokud se po úvodní konzultaci rozhodnete se mnou dále spolupracovat, budu trvat na minimálním počtu 5 návazných 90minutových sezení.

Během nich odblokujeme příčiny vašich potíží a přiblížíte se svým cílům. Každé sezení bude zahrnovat tzv. intervenční techniku neboli „odblok“, tudíž vám garantuji citelný efekt po každém sezení.

Pokud byste na konci kteréhokoli sezení měli pocit, že efekt necítíte a jen jste si popovídali, stačí to ihned říci a sezení vám nebudu počítat.

Na konci této spolupráce dostanete 1h konzultace ZDARMA, kde spolu vyhodnotíme celý proces.

Dlouhodobá spolupráce

10 sezení během 1 roku
17 990 Kč

Chcete-li se vydat opravdu do hloubky, odblokovat celý řetězec příčin vašich potíží a dosáhnout navenek viditelné změny, bude potřeba pracovat systematicky a déle. K tomu slouží tento roční balíček 10 sezení (à 90 min).

Pro garanci efektu platí stejná pravidla jako u balíčku 5 sezení a oba balíčky je možné objednat až po úvodní konzultaci.

Po absolvování 10 sezení se stanete VIP klientem a budete se moci objednávat dle svého uvážení na jednotlivé terapie (bez balíčků).

Na konci této spolupráce dostanete 1h konzultace ZDARMA, kde spolu vyhodnotíme celý proces.

Nejsem plátcem DPH. Ceny platí pro sezení uskutečněná v centru Terrapeutix v Praze – Braníku (Branická 107) a online (přes WhatsApp). Pro poskytování terapií osobně mimo Terrapeutix se stanovuje cena individuálně. Platí se hotově na konci sezení (úvodní konzultace), nebo předem na účet (balíčky), na základě faktury. Balíčky je možné rozdělit na splátky, v takovém případě se celková cena zvyšuje o 10-15% dle počtu splátek. Storno nebo změna termínu nejpozději do 10h den předem je zdarma. Při pozdějším stornu sezení propadá. Prodloužení platnosti předplacených terapií je možné po vzájemné dohodě. Předplacená sezení jsou nepřenosná a musí je tedy čerpat vždy jedna osoba.

Garance efektu po každém jednotlivém sezení!

Pokud se kdykoli během naší spolupráce stane, že na konci sezení neucítíte efekt terapie, stačí to hned na konci sezení říct a máte jej zdarma, tzn. nebudu vám jej počítat (neplatí pro úvodní konzultaci, jejímž cílem je především zmapovat situaci a příčiny potíží a ke změně tudíž ještě nedochází).

Objednejte se na první sezení hned teď!

Bez rizika – pokud si na začátku nesedneme, prostě odejdete a nic neplatíte!

Kdo jsem

Jsem Radka Evjáková

Umím rychle trefit příčinu problémů a mám v rukou širokou paletu účinných a na vlastní kůži důkladně odzkoušených technik, jak tuto příčinu odblokovat.

Proto budu vhodná terapeutka pro všechny, kteří nechtějí chodit okolo horké kaše a přejí si opravdovou změnu ve svém životě.

Můžeme změnit skoro všechno včetně toho, jak se k nám chovají druzí lidé. Chce to „jen“ trochu odvahy podívat se do sebe sama. Jsem tu pro všechny kdo tuto odvahu mají, nebo ji alespoň chtějí sebrat.

Já sama jsem trochu blázen v tom, že mě ohromně baví pátrat v mém vlastním podvědomí a měnit se. Neustále sama zkouším nové terapeutické metody a zkoumám na sobě, jak a na co fungují.

Takže se mnou se nemusíte bát, že bych vás namočila do něčeho, v čem jsem se sama dříve nekoupala.

Co o mně řekli moji klienti…

O metodách

NLP

Neurolingvistické programování vzniklo v 70. letech 20. století v USA syntézou několika terapeutických směrů a dalších disciplín. Richard Bandler a John Grinder vytvořili NLP se záměrem studovat a dokázat napodobit nejlepší výkony v různých disciplínách. Chtěli porozumět vzorcům chování a rozhodování špičkových odborníků a na základě toho umět vychovat další takovéto odborníky. Pochopili, že excelence nevzniká jen tím, že toho člověk hodně ví, ale také a možná především tím, jak se svými znalostmi nakládá, jak přemýšlí a jak se chová.

To, co vytvořili, je soubor metod jak na jedné straně zjišťovat a poznávat podvědomé vzorce myšlení, chování a rozhodování člověka. A na druhé straně, jak tyto vzorce měnit. Jednoduše řečeno s technikami NLP dokážete změnit nastavení své mysli a tím i své chování.

NLP obsahuje stovky různých technik. Některé jsou relativně povrchové, jiné jdou do hloubky. Některé jsou techniky koučovací, jiné jsou terapeutické (řeší minulost).

NLP je tak velmi komplexní systém, díky kterému dokážeme řešit problémy v různých úrovních vývoje lidské mysli.

Vzpomínková terapie

Vzpomínková terapie vychází nejvíce z kineziologie a regrese, a jak název napovídá, umožňuje měnit podvědomé vzpomínky. Resp. závěry, které si váš mozek z těchto vzpomínek udělal a aplikuje je ve vašem současném životě.

Nezáleží totiž ani tak na tom, co jste prožili, ale JAK jste to prožili a jakou emoční stopu si z toho nesete. To, co se objektivně stalo, nedokážeme změnit. Ale to, jaký zápis události zůstává ve vašem mozku, to změnit lze. Právě díky vzpomínkové terapii.

Doslova každý okamžik vašeho života je zapsán ve vašem podvědomí a určuje vaše dnešní a budoucí chování a prožívání. Nevadí, že si většinu vzpomínek nedokážete vybavit. Ony tam jsou a ovlivňují vás.

Kromě vašich individuálních vzpomínek máte v myslích také řadu obrazů a filmů, které nejsou z vašeho života. Jsou z historie. Z kolektivního nevědomí. Všechno, čím lidstvo dosud prošlo, působí na váš současný život uprostřed moderních technologií. Vzpomínková terapie umí pomoci i s těmito vlivy kolektivního nevědomí.

Vaše vzpomínky vyvoláme z podvědomí a změníme jejich otisk ve vaší mysli tak, aby vás posilovaly.

Integrální psychologie

Integrální psychologii založil americký filozof a autor Ken Wilber (*1949). Wilber syntetizoval všechny psychologické směry, teorie rozvoje vědomí a spirituální praxe a vytvořil z nich jediný framework.

Tento framework umožňuje zvolit vhodný typ terapie podle úrovně rozvoje klienta. Podle toho, v jaké fázi rozvoje leží příčina vašich potíží, bude nejlépe fungovat pokaždé jiná metoda. Díky integrální psychologii tak dokážeme lépe zvolit přístup, který bude právě pro vás nejefektivnější.

Spirálová dynamika

Spirálová dynamika je bio-psycho-sociální teorie rozvoje lidského vědomí. Popisuje jak individuální rozvoj jedince, tak rozvoj celé společnosti. Spirálová dynamika rozlišuje zatím 9 stupňů rozvoje a také popisuje podmínky, které jsou potřeba pro postup z jedné fáze do další.

V každém z nás najdeme vždy vícero těchto fází (vrstev), které tvoří náš celkový světonázor a dynamiku našeho chování a rozhodování. Spirálová dynamika pomáhá pochopit naše vnitřní děje a předvídat náš budoucí rozvoj.

Chcete se na něco zeptat?

Nejste přesvědčení nebo vám chybí informace? Využijte formulář níže a zeptejte se, na co potřebujete. Žádná otázka není hloupá a na všechny slušné dotazy vám ráda osobně odpovím.