Jak začít dělat to opravdu důležité

Dnes si řekneme něco o hodnotách a vyzkoušíme si praktické cvičení, které vám pomůže utřídit si, na čem vám záleží, proč, a co potřebujete tedy začít dělat. Možná pochopíte, proč to ještě neděláte a naberete motivaci. Pojďme ale pěkně od začátku.

Hodnoty a přesvědčení – jak to funguje

Hodnota je něco, co je pro člověka subjektivně důležité a touží po tom. Může to být úspěch, harmonie, spokojenost, zdraví, uznání, kreativita, sdílení, zodpovědnost, sláva, láska, peníze… Nejdůležitější hodnoty živí naši vnitřní motivaci a ovlivňují to, jaké cíle si budeme klást. Člověk mající na piedestalu hodnotu „peníze“ bude mít jiné zájmy a cíle, než člověk upřednostňující „harmonii“.

Kromě hodnot jsou ale neméně důležitá naše přesvědčení: různé myšlenkové konstrukce kolem dané hodnoty, které tuto hodnotu spojují s dalšími prvky našich zkušeností. Vezměte nějakou pro vás důležitou hodnotu a odpovězte si na otázku, co tato hodnota pro vás vyjadřuje, co znamená. Jak přesně poznáte, že se vám tato hodnota naplňuje a co bude jejím výsledkem? To jsou vaše přesvědčení, která budou určovat, jak se svou hodnotou naložíte a jakým způsobem se ji budete snažit naplňovat.

Přesvědčení se mohou velmi lišit u různých lidí, i když jejich nejvyšší hodnota je stejná. Představte si například dva lidi, kteří mají oba vysoko postavenou hodnotu „rodina“. Pro jednoho to může znamenat trávit čas se svými dětmi, hodnota se mu naplňuje, když si s nimi hraje a výsledkem je rodinné štěstí. Druhý člověk se stejnou hodnotou to může mít postavené úplně jinak a hodnota „rodina“ se mu bude naplňovat při sešlostech 50 nejrůznějších tetiček a sestřenic, bujarých oslavách a vzájemné pomoci napříč širokou rodinou. Každý z těchto dvou lidí bude mít úplně jiné způsoby naplňování své hodnoty „rodina“ a pokud by to byli partneři, možná to pro ně bude znamenat velká nedorozumění a konflikty, ačkoli se shodnou na tom, že „rodina“ je v jejich životě nejdůležitější.

Neexistuje „dobře“ a „špatně“

Doufám, že je to každému jasné, ale pro jistotu to napíšu černé na bílém: ani jedno není dobře nebo špatně, ani jedno není lepší než druhé. Každý máme právo a svobodu vybrat si své důležité hodnoty a dát jim význam, jaký chceme. Dokud nepoškozujeme druhé, je jediným měřítkem „správnosti“ našich hodnot a přesvědčení naše vlastní spokojenost a štěstí.

Praktická cvičení

Zkoumat svá přesvědčení je tedy stejně důležité, jako zamyšlení nad hodnotami. Proto se budeme v následujícím cvičení zabývat obojím, abychom si na konci udělali jasno, co má v našem životě prioritu.

Pojďme na to.

Jakou hodnotu si přejete nyní ve svém životě posílit? Najděte jednu hodnotu, vyjádřenou jedním slovem (příklady hodnot jsme si uvedli výše v textu).

_________________________

Co pro vás tato hodnota znamená? Jak byste ji vysvětlili?

………………………………………………………………………………..

Jak víte, že je to ono? Jak poznáte, že je tato vaše hodnota naplněná?

………………………………………………………………………………..

Jaké jsou příčiny naplnění vaší hodnoty? Co ji způsobí?

………………………………………………………………………………..

A jaké jsou její následky? Co nastane, když se tato hodnota naplní?

………………………………………………………………………………..

Už tato uvědomění pro Vás mohou být vodítkem k tomu, čemu potřebujete dát prioritu, jak zvýšit svou spokojenost. Půjdeme ale ještě o krok dál.

Doplňte následující věty tak, že si vždy přečtete první řádek („hodnota XY je žádoucí a důležitá“) a navážete odrážkou. Před přečtením každé odrážky si vždy znovu přečtěte první řádek, který je začátkem souvětí. Zaměřujte se stále na stejnou hodnotu jako v předchozím cvičení.

Hodnota ______________ (například „úspěch“) je žádoucí a důležitá, :

  • … protože: ______________________________________________________________

(Proč je dobré mít tuto hodnotu? Např. Protože chci být známý, slavný a bohatý)

  • … tudíž: ________________________________________________________________

(Jaké chování je následkem toho, že máte tuto hodnotu? Co díky tomu budete dělat? Např. Tudíž budu pracovat každý den od 7 hodin ráno, nebo: Tudíž přečtu 50 knih za rok…)

  • … pokud: ______________________________________________________________

(Jaká klíčová situace nebo podmínka je spojená s hodnotou? Např. Pokud jsem profesionálem ve svém oboru…)

  • … abych: _______________________________________________________________

(Jaký je pozitivní účel této hodnoty? Např. Abych si mohl užívat života.)

  • … jestliže: ______________________________________________________________

(Jaký výsledek je spojený s touto hodnotou? Např. Jestliže chci samostatně podnikat, Jestliže chci být finančně zajištěn…)

  • *… přestože: ____________________________________________________________

(Jaké jsou alternativy nebo překážky? Např. Přestože budu muset hodně pracovat, nebo Přestože mě to bude stát mnoho volného času…)

Nyní si přečtěte všechny své věty a vynechte pomocná slova uvedená před volnými řádky, s výjimkou *přestože. V našem ilustrativním případě by to vypadalo takto:

„Hodnota „úspěch“ je žádoucí a důležitá. Chci být známý, slavný a bohatý. Budu pracovat každý den od 7 ráno a přečtu 50 knih za rok. Jsem profesionálem ve svém oboru. Budu si moci užívat života. Chci samostatně podnikat a být finančně zajištěn, přestože mě to bude stát mnoho volného času.“

Jak zní vaše afirmace k důležité hodnotě?

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….

Tuto formulaci si můžete vylepit na viditelné místo nebo denně nahlas číst jako afirmaci. Posílí to váš závazek naplňovat vaši důležitou hodnotu a vaši víru v tuto hodnotu. Potažmo se tak zvýší vaše motivace tuto hodnotu dát skutečně na první místo.

Sebereflektivní cvičení převzato a přeloženo z knihy: From Coach to Awakener, Robert Dilts