Žijte svůj autentický příběh

Kurz sebe-uvědomování v přírodě

Vyzývám jednotlivce, páry i týmy k odvážné cestě do drsné i krásné přírody a do skrytých zákoutí vlastní bytosti hledat vnitřní sílu a odvahu žít svůj autentický příběh. Najít svůj Everest.

Co vás naučím:

Jedinečnost

Co to znamená "být sám sebou" a jak se to dělá? Kdo vlastně jsem?

Změna

Co je to, co potřebuji změnit? Jak rozbourám své neužitečné stereotypy a nahradím je užitečnými návyky?

Odvaha

Jak získám odvahu udělat změnu, myslet "out-of-box" a být více sám sebou?

Vyrovnanost

Jak snížím svou úroveň stresu a napětí? Jak můžu kontrolovat své emoce a nenechat se vyvést z míry?

Sebereflexe

Jak se budu nad sebou zamýšlet, abych dosáhl rozvoje? Jaké otázky si položím, abych sám sebe lépe poznal a pochopil?

Inspirace

Odkud vzít inspiraci pro svůj život? Jak být inspirativní pro své okolí?

Prioritizace a cíle

Jak vždy vědět, co je pro mě nejdůležitější a dokázat se rozhodovat? Jak řídit svůj život správným směrem?

Zdravé hranice

Jak být ve spojení s lidmi, a přitom zůstávat v kontaktu se svými potřebami?

Kreativita

Jak nacházet nová řešení ve svízelných situacích? Jak se naučit vidět nové možnosti?

Komunikace

Jak dokážu efektivně naslouchat a srozumitelně komunikovat? Jak zvýším pochopení?

Flexibilita

Jak se dokážu přizpůsobit každé situaci a udržet při tom svoji integritu? Jak získám pružnost v myšlení?

Potenciál

Jaké jsou mé skryté schopnosti, co všechno dokážu a jak to v sobě aktivovat?

Jak to dělám?

 

V Inner Everest zasazuji metody osobního rozvoje do pohybu a do přírody. Formou outdoorových her, túr či jiných aktivit poznáte lépe sami sebe, utřídíte si priority, naučíte se aktivovat a využívat své schopnosti v plné šíři, navážete nové kontakty, případně stmelíte kolektiv. Využívám především principy a techniky neurolingvistického programování (NLP - viz níže) a osobního i skupinového koučinku. Inspiruji se také z taneční terapie a kontaktní improvizace a propojuji její prvky s principy z NLP. Program tak probíhá částečně jako indoor workshop a částečně formou venkovních pohybových aktivit.

Pro koho je Inner Everest?

 

Inner Everest je pro lidi, kteří jsou ochotní na sobě makat a nebojí se sebereflexe. Je pro každého, kdo cítí, že by mohl žít svůj život autentičtěji, že to pořád není ono, i když se třeba spousta věcí daří. Inner Everest je pro lidi, kteří chtějí zažívat více radosti ze života a jsou ochotni pro to něco udělat.

Není nutné žádné předchozí vzdělání. Je užitečné mít kladný vztah k pohybu venku.

Reference

Měl jsem několik momentů, kdy jsem si našel nové věci nebo je prožil, což pro mě bylo ještě cennější. I když nějaký aktivity byly třeba náročné, měl jsem důvěru.

Lukáš Kučera

Lektor, konzultant

Radka mně naučila podívat se na sebe jako na člověka, který nemusí mít nízké sebevědomí, který má být na co hrdý a má mnoho dobrých vlastností, Díky moc!!!!

Pavla Stehlíková

Trade Marketing Manager

Oceňuji na Radčině přístupu trpělivost, vstřícnost a to, jak se umí ptát a naslouchat. Zajímá se o to, jak dále postupuji, a je v mém rozvoji opravdovým partnerem.

Tomáš Zdražil

Marketing Director

Odnáším si z kurzu nové přátele a vědomí toho, že dělit se o své pocity není slabost. Super zážitek, síla okamžiků, místa i některých aktivit. Žádný člověk si nemůže být jistý, že nemá co objevovat ve svém nitru.

Jakub Norek

ICT konzultant

Ukázky Inner Everest

Mini-workshop ZDARMA
Zkušební modul - víkend

Autenticita: Čí život žiješ?

Malý indoor workshop s lektorkou Inner Everest. Ochutnávka metod a témat z kurzu umožňuje zjistit, zda je kurz vhodný právě pro vás.

Termín: říjen 2019
Čas: 18 - 20h
Místo konání: ...
Lektorka: Radka Evjáková

PŘIHLÁSIT SE!

Inventura životních priorit

Nultý modul Inner Everest. Plnohodnotný víkendový workshop s outdoor i indoor aktivitami. Interaktivní cvičení, sebeuvědomování, prioritizace.

Termín konání: listopad 2019
Čas: 18 - 20h
Místo: ...
Lektorka: Radka Evjáková

PŘIHLÁSIT SE!

Metody a způsob práce

Inner Everest je kombinací pohybu v přírodě, sebereflexe a praktických cvičení a technik práce s myslí (NLP).

NLP (neurolingvistické programování) je mocná metoda práce s lidskou myslí a jejími vzorci. Umožňuje nám získat lepší kontrolu nad svou podvědomou stránkou a tím větší svobodu ve svém jednání. Vychází z poznatků z lingvistiky, neurofyziologie a z několika psychoterapeutických směrů. Umožňuje nám chápat souvislosti mezi fungováním naší mysli a našim jazykovým vyjadřováním, identifikovat vzorce (programy) a přepisovat je tak, aby nám sloužily.

 • Neuro - naše mysl, mozek
 • Lingvistika - to, jak mluvíme
 • Programování - vzorce v naší mysli, podle kterých fungujeme (mluvíme, jednáme, myslíme)

Naše mysl je od narození tzv. "programovaná" (formovaná) našimi zážitky, zkušenostmi, společenskými pravidly, reakcemi okolí na nás, apod. Cca do 6 let věku naše mysl jen nasává programy bez naší vědomé kontroly. I to, co jsme dávno zapomněli, zůstává aktivní v našem podvědomí a ovlivňuje nás. Mnohé z těch "programů" jsou užitečné a pomáhají nám přežít a žít v této společnosti. Některé ale buď zastaraly a už nejsou adekvátní, nebo se rovnou vytvořily jako neužitečné. Tyto programy jsou jádrem většiny našich problémů. NLP je účinná metoda, jak se svými programy pracovat a přetvářet ty neužitečné.

Geo-koučink je metoda koučinku inspirovaná známou celosvětovou hrou Geocaching.

Na určitém území (nejčastěji v lese) je předem rozmístěn určitý počet krabiček s úkoly a otázkami. Tyto mají často určitou souslednost, kterou je potřeba dodržet.

Účastník obdrží mapu a indicie k tomu, aby příslušné "kešky" našel a mohl trasu projít. Trasa je sama o sobě koučovacím procesem. Účastník absolvuje celou trasu buď sám nebo v týmu, dle typu a charakteru hry.

Na závěr vždy absolvuje debriefing hry, aby si lépe ujasnil, co se mu podařilo v průběhu geo-koučinku pojmenovat a uvědomit si. Cílem je vždy odejít s konkrétním závěrem, konkrétním uvědoměním.

"Kešky" geo-koučinku jsou vždy rozmístěny dočasně před konkrétní akcí a po jejím skončení jsou vždy vysbírány. Klademe důraz na udržování pořádku v lesích.

Chůze v přírodě sama o sobě zklidňuje mysl a prospívá jak duševnímu, tak fyzickému zdraví.

V rámci Inner Everestu se zaměřujeme na prohloubení koncentrace a vnitřního klidu, a případné diskuze směřujeme tak, aby byly pro účastníky přínosné.

Nabízíme otázky k diskuzi nebo zaměřování pozornosti na konkrétní jevy. Účastníci tak prochází buď aktivní meditací, nebo koučinkovým procesem. Někdy obojím a často si také odnesou nějaký ten teoretický poznatek z některé oblasti NLP.

V rozhovorech se učí koučovat a konstruktivně rozmlouvat s druhým ve funkci jeho rozvoje.

Výlet se tak mění v kvalitativní procházku s celostním dopadem na "wellbeing" účastníka.

Často navštěvujeme zajímavá a méně známá místa, energeticky silná místa, nebo místa zvláštního významu.

Využíváme zážitkové a méně obvyklé aktivity k podpoře procesu uvědomování vzorců myšlení a chování, kvalit a pastí účastníků kurzů.

Příkladem budiž oblíbený "slackline-koučink", kde prostřednictvím chůze po provaze nataženém mezi stromy zkoumáme fyzickou rovnováhu a uvědomujeme si, jak souvisí s pocitem rovnováhy v životě. Pokusy v chůzi po provaze tak střídají koučinkové rozhovory a účastníci se jednak fyzicky rozvíjejí (posilování hlubokého svalstva), ale především získávají cenné insighty pro svůj rozvoj a spokojenější život. Míra úspěšnosti v samotné chůzi po laně je podružná.

Jednoduché aktivity nám pomáhají vytvořit specifický kontext, který umožňuje všímat si jevů, kterých si v komplexních životních situací nemůžeme všimnout. Vzniká tak cenný materiál ke zkoumání.

K dalším aktivitám využívaným k sebe-uvědomování a koučinku jsou:

 • Chůze na sněžnicích zimním Norskem
 • Slaňování a skalní lezení
 • Pohybové hry

Tematické okruhy

Obsah kurzu

Hodnoty a práce s nimi

Co je pro mě opravdu důležité? Podle jakých hodnot žiju? A čí jsou to hodnoty? Jak rozeznám své hodnoty od těch cizích, převzatých? Do jaké míry se mi daří naplňovat si své vlastní hodnoty? A co mám dělat, aby mé hodnoty byly lépe naplněny?

Zvládání emocí

Emoce jsou mostem do našeho podvědomí. Existuje až 6000 různých emocí – kolik z nich dokážu cítit a co mi chtějí sdělit? Proč cítím zrovna tyto emoce? Jak můžu se svými emocemi pracovat a nenechat se ovládat těmi nepříjemnými?

Skryté části osobnosti

Naše osobnost se skládá ze spousty dílů, které se vytvořily na základě našich minulých zkušeností. Aniž bychom si to uvědomovali, tyto díly – části se aktivují v různých situacích – někde reaguji jako malé dítě, jinde jako ambiciózní dravec a v další situaci jako citlivý rodič. Jaké díly se mi aktivují v konkrétních situacích a které jsem podvědomě potlačil/-a? Které mé díly jsou v konfliktu a co mi to dělá v životě?

Nastavit si zdravé hranice

Co jsou to zdravě nastavené hranice a jak si je nastavit a udržet? Jaké dovednosti mohu cvičit, abych si lépe udržel/-a hranice? Kde mám tendenci hranice ztrácet a jaké to má následky? Kde naopak stavím neprostupné zdi a jaké jsou toho konsekvence? Jak práce s hranicemi ovlivní mé vztahy s druhými?

Určit si své cíle a vydat se na cestu

Co je to, co doopravdy chci? Proč zrovna toto? Co z toho, co chci nebo potřebuji dělat, ještě stále nedělám? Jak si správně nastavím cíl a začnu konečně konat? Co všechno potřebuji k úspěchu?

Vztahy a komunikace

Člověk je tvor společenský. Naše výsledky i pocit štěstí závisí na kvalitě vztahů s ostatními. Dokonce naše zdraví a délka života do značné míry závisí na kvalitě těchto vztahů. Jak je tedy kultivovat a jak nejlépe komunikovat s druhými? Jaké informace nám v běžné komunikaci unikají a jak je mohu postřehnout a využít? Jak efektivně naslouchat a proč mě někdy okolí nechápe? Jak to udělat, abych lépe pochopil/-a a byl/-a více pochopen/-a?

Rozvoj vlastního potenciálu

Jak v sobě rozvinu odvahu, trpělivost, empatii, toleranci, vnitřní sílu… a další užitečné schopnosti? Co mi brání zapojovat adekvátní schopnosti v náročných situacích? Proč mám spoustu odvahy pro skok s padákem, ale bojím se říct si šéfovi o zvýšení platu? A co s tím? Mám schopnosti, o kterých ani netuším, že je mám? Které to jsou?

Podvědomá přesvědčení

Jaká jsou moje přesvědčení o tomto světě, o lidech a o mně samotném? Co jsou ty vzorce podle kterých si nevědomě organizuji svět kolem sebe? Která z těch přesvědčení jsou užitečná a která by bylo vhodné změnit? A jak se dá změnit něco, čemu už desítky let podvědomě věřím?

Role a poslání

Jaké role v životě zastávám? A které role ještě nezastávám? Lze být v roli autentický? Jak? A jaké je poslání jednotlivých mých rolí a jak souvisí s mým životním posláním? Jaké mám vůbec životní poslání? Co tady vůbec dělám? Jak to zjistím?

Otázky a odpovědi

Podrobné informace o kurzu

Kde kurz probíhá?

Kurz bude probíhat v chalupě v přírodě, do 1h cesty autem z Prahy. Konkrétní místo konání ještě vybírám a bude brzy upřesněno. Cílem je umožnit účastníkům odpojit se na víkend od svých běžných starostí, opustit město a zůstat v přírodě celý víkend, a zároveň nabídnout možnost návratu do Prahy těm, kteří nemohou nebo nechtějí nocovat mimo domov.

Kolik bude na kurzu účastníků?

Na kurzu bude maximálně 10 účastníků, reálně spíše 6-8. 

Jak přesně kurz probíhá?

Chalupa bude k dispozici od pátečního večera od 19h. Bude možnost společně povečeřet, popovídat a zúčastnit se večerní meditace. V sobotu ráno začne samotný kurz, a to od 10h. Na tuto hodinu je potřeba nejpozději dorazit. Část programu bude probíhat indoor v prostorách chalupy a bude sestávat z workshopů, vedených rozhovorů, případně cvičení ve dvojicích. Podstatná část pak bude probíhat venku, a to jak v areálu chalupy na prostorné zahradě, tak v okolních lesích. Můžete se těšit na tzv. geo-koučink, kdy vyrazíte do lesa po vyznačené trase a připravené „kešky“ vás provedou sadou úkolů a otázek, jež podpoří vaši sebereflexi a sebepoznání. Kromě toho se budeme vydávat na meditační a koučovací túry, nebo budeme rozpoznávat své vzorce skrz drobné pohybové aktivity na zahradě u chalupy. Zkrátka nebudeme rozhodně po celou dobu sedět, ale budeme se i mírně a zdravě hýbat. Nikoli však závodit nebo trhat rekordy a ničit těla. Ven budeme v rozumné míře vyrážet i v zimě.

Po celou dobu bude v chalupě k dispozici malé občerstvení. Lednice a kuchyňka bude též k dispozici účastníkům. Každý den si uděláme pauzu na oběd, který si budete moci dát v blízké restauraci nebo z vlastních zdrojů připravit v kuchyňce.

Program bude v sobotu končit v 18h a v neděli v 16h. Ze soboty na neděli je možno (a doporučeno) zůstat v chalupě. V podvečer se zabavíme diskuzí na zajímavá témata, meditacemi, procházkami v lese, grilováním, saunováním, či co nás ještě napadne. Pro ty, kdo se rozhodnou na noc odjet, bude program v neděli začínat opět v 10h.

Potřebuji na kurz nějaké vybavení?

Nic speciálního není potřeba. Tužku a papír pro indoor části, oblečení a obuv do chaty i ven – dle počasí. V případě špatné předpovědi pláštěnku či goterexovou bundu. V případě nocování v chalupě pak osobní potřeby.

Musím něco umět předem? Jsou nějaké předpoklady?

Nejsou potřeba žádné zvláštní schopnosti ani předchozí znalosti. Je dobré mít rád/-a pohyb v lese.

Co všechno zahrnuje cena kurzu?

Cena kurzu zahrnuje:

 • Program kurzu,
 • Manuál pro každého účastníka,
 • Malé občerstvení v průběhu kurzu,
 • 1 individuální koučinkové sezení mimo kurz (Praha),
 • Možnost nocovat v místě konání kurzu,
 • Využití plného zázemí chalupy v době konání kurzu.
Co když vynechám 1 modul? Je možné nahrazovat?

V první řadě je užitečné si zapsat termíny do kalendáře a čas na kurz si rezervovat. V případě vynechání některého modulu můžete normálně pokračovat dále následujícími moduly. Vynechání vás NEdiskvalifikuje z kurzu. Nahrazení je možné formou osobní konzultace (3h), a to jednou za dobu trvání kurzu (tzn. jeden vynechaný modul lze nahradit osobní konzultací). V případě nečekaných zásahů vyšší moci vždy zohleňujeme individuální situaci a hledáme win-win řešení.

Jak můžu platit?

Jsou 2 možnosti, jak kurz uhradit:

 • Předem celý kurz
 • Předem každé 3 moduly zvlášť

Pokud to potřebujete jinak, ozvěte se a najdeme řešení.

Přihláška na Inner Everest

Nezávazná rezervace vašeho místa

Inner Everest od března 2020

Modul 1            březen 2020

Modul 2            duben 2020

Modul 3            květen 2020

Modul 4            červen 2020

Modul 5+6            červenec 2020

Modul 7            září 2020

Modul 8            říjen 2020

Modul 9            listopad 2020

Ukázkový workshop Inner Everest ZDARMA

Přihláška na zkušební víkend

Přihláška na akci Inner Everest