fbpx

Žijte svůj autentický příběh

Kurz sebe-uvědomování v přírodě

Vyzývám jednotlivce, páry i týmy k odvážné cestě do drsné i krásné přírody a do skrytých zákoutí vlastní bytosti hledat vnitřní sílu a odvahu žít svůj autentický příběh. Najít svůj Everest.

Co vás naučím:

Jedinečnost

Co to znamená "být sám sebou" a jak se to dělá? Kdo vlastně jsem?

Změna

Co je to, co potřebuji změnit? Jak rozbourám své neužitečné stereotypy a nahradím je užitečnými návyky?

Odvaha

Jak získám odvahu udělat změnu, myslet "out-of-box" a být více sám sebou?

Vyrovnanost

Jak snížím svou úroveň stresu a napětí? Jak můžu kontrolovat své emoce a nenechat se vyvést z míry?

Sebereflexe

Jak se budu nad sebou zamýšlet, abych dosáhl rozvoje? Jaké otázky si položím, abych sám sebe lépe poznal a pochopil?

Inspirace

Odkud vzít inspiraci pro svůj život? Jak být inspirativní pro své okolí?

Prioritizace a cíle

Jak vždy vědět, co je pro mě nejdůležitější a dokázat se rozhodovat? Jak řídit svůj život správným směrem?

Zdravé hranice

Jak být ve spojení s lidmi, a přitom zůstávat v kontaktu se svými potřebami?

Kreativita

Jak nacházet nová řešení ve svízelných situacích? Jak se naučit vidět nové možnosti?

Komunikace

Jak dokážu efektivně naslouchat a srozumitelně komunikovat? Jak zvýším pochopení?

Flexibilita

Jak se dokážu přizpůsobit každé situaci a udržet při tom svoji integritu? Jak získám pružnost v myšlení?

Potenciál

Jaké jsou mé skryté schopnosti, co všechno dokážu a jak to v sobě aktivovat?

Jak to dělám?

 

V Inner Everest zasazuji metody osobního rozvoje do pohybu a do přírody. Formou outdoorových her, túr či jiných aktivit poznáte lépe sami sebe, utřídíte si priority, naučíte se aktivovat a využívat své schopnosti v plné šíři, navážete nové kontakty, případně stmelíte kolektiv. Využívám především principy a techniky neurolingvistického programování (NLP - viz níže) a osobního i skupinového koučinku. Inspiruji se také z taneční terapie a kontaktní improvizace a propojuji její prvky s principy z NLP. Program tak probíhá částečně jako indoor workshop a částečně formou venkovních pohybových aktivit.

Pro koho je Inner Everest?

 

Inner Everest je pro ty z vás, kteří chcete pracovat na svém rozvoji aktivní formou v přírodě. Je zvláště vhodný pro každého, kdo touží sám sebe více poznat a umět přenést toto poznání do kvality svého každodenního života. Inner Everest je pro lidi, kteří chtějí zažívat více radosti ze života a jsou ochotni pro to něco udělat.

Není nutné žádné předchozí vzdělání. Je užitečné mít kladný vztah k pohybu venku.

Reference

Měl jsem několik momentů, kdy jsem si našel nové věci nebo je prožil, což pro mě bylo ještě cennější. I když nějaký aktivity byly třeba náročné, měl jsem důvěru.

Lukáš Kučera

Lektor, konzultant

Radka mně naučila podívat se na sebe jako na člověka, který nemusí mít nízké sebevědomí, který má být na co hrdý a má mnoho dobrých vlastností, Díky moc!!!!

Pavla Stehlíková

Trade Marketing Manager

Oceňuji na Radčině přístupu trpělivost, vstřícnost a to, jak se umí ptát a naslouchat. Zajímá se o to, jak dále postupuji, a je v mém rozvoji opravdovým partnerem.

Tomáš Zdražil

Marketing Director

Odnáším si z kurzu nové přátele a vědomí toho, že dělit se o své pocity není slabost. Super zážitek, síla okamžiků, místa i některých aktivit. Žádný člověk si nemůže být jistý, že nemá co objevovat ve svém nitru.

Jakub Norek

ICT konzultant

Ukázky Inner Everest

Ukázkové workshopy ZDARMA

2hodinové workshopy v Praze a Plzni. Ochutnávka metod a témat z kurzu umožňuje zjistit, zda je kurz vhodný právě pro vás a co vám může přinést.

Workshopy se odehrávají vždy od 18 do 20h. Termín a místo si můžete vybrat v přihlašovacím formuláři.

Témata:

Jak žít svůj autentický příběh

POPIS KURZU                   KDY A KDE                   PŘIHLÁSIT SE!

Sny, cíle a realita

POPIS KURZU                   KDY A KDE                   PŘIHLÁSIT SE!

Jak sebepoznání zlepšuje vztahy

POPIS KURZU                   KDY A KDE                   PŘIHLÁSIT SE!

Jak dosahovat vyšší spokojenosti v životě

POPIS KURZU                   KDY A KDE                   PŘIHLÁSIT SE!

Všechny workshopy jsou zdarma pro ty z vás, kdo máte zájem o kurz Inner Everest jako takový a přihlásíte se tedy k odběru newsletteru. Pro ostatní je zpoplatněn cenou 500 Kč za každý workshop. Informace k platbě obdržíte e-mailem.

Inner Everest víkend

"Nultý" modul Inner Everest. Plnohodnotný víkendový workshop s outdoor i indoor aktivitami. Interaktivní cvičení, sebeuvědomování, prioritizace. Ochutnejte atmosféru kurzu v plném rozsahu.

Místo konání: MB Ranch Zruč-Senec (u Plzně)

Začínáme v pátek v 19h, konec v neděli v 16h.

Témata:

Inventura životních priorit 24. - 26. 1. 2020

POPIS KURZU                 PŘIHLÁSIT SE!

Vnitřní Everest a partnerský vztah 21. - 23. 2. 2020

POPIS KURZU                 PŘIHLÁSIT SE!

Inspirovat a nechat se inspirovat  27. - 29. 3. 2020

POPIS KURZU                 PŘIHLÁSIT SE!

 

Cena každého víkendového workshopu: 6500 Kč. Přespání možné v objektu pro prvních 8 přihlášených zdarma.

Vaše přihláška se stane závaznou a rezervace místa potvrzenou po zaplacení ceny kurzu na účet 35-3656060237/0100.

Metody a způsob práce

Inner Everest je kombinací pohybu v přírodě, sebereflexe a praktických cvičení a technik práce s myslí (NLP).

NLP (neurolingvistické programování) je mocná metoda práce s lidskou myslí a jejími vzorci. Umožňuje nám získat lepší kontrolu nad svou podvědomou stránkou a tím větší svobodu ve svém jednání. Vychází z poznatků z lingvistiky, neurofyziologie a z několika psychoterapeutických směrů. Umožňuje nám chápat souvislosti mezi fungováním naší mysli a našim jazykovým vyjadřováním, identifikovat vzorce (programy) a přepisovat je tak, aby nám sloužily.

 • Neuro - naše mysl, mozek
 • Lingvistika - to, jak mluvíme
 • Programování - vzorce v naší mysli, podle kterých fungujeme (mluvíme, jednáme, myslíme)

Naše mysl je od narození tzv. "programovaná" (formovaná) našimi zážitky, zkušenostmi, společenskými pravidly, reakcemi okolí na nás, apod. Cca do 6 let věku naše mysl jen nasává programy bez naší vědomé kontroly. I to, co jsme dávno zapomněli, zůstává aktivní v našem podvědomí a ovlivňuje nás. Mnohé z těch "programů" jsou užitečné a pomáhají nám přežít a žít v této společnosti. Některé ale buď zastaraly a už nejsou adekvátní, nebo se rovnou vytvořily jako neužitečné. Tyto programy jsou jádrem většiny našich problémů. NLP je účinná metoda, jak se svými programy pracovat a přetvářet ty neužitečné.

Geo-koučink je metoda koučinku inspirovaná známou celosvětovou hrou Geocaching.

Na určitém území (nejčastěji v lese) je předem rozmístěn určitý počet krabiček s úkoly a otázkami. Tyto mají často určitou souslednost, kterou je potřeba dodržet.

Účastník obdrží mapu a indicie k tomu, aby příslušné "kešky" našel a mohl trasu projít. Trasa je sama o sobě koučovacím procesem. Účastník absolvuje celou trasu buď sám nebo v týmu, dle typu a charakteru hry.

Na závěr vždy absolvuje debriefing hry, aby si lépe ujasnil, co se mu podařilo v průběhu geo-koučinku pojmenovat a uvědomit si. Cílem je vždy odejít s konkrétním závěrem, konkrétním uvědoměním.

"Kešky" geo-koučinku jsou vždy rozmístěny dočasně před konkrétní akcí a po jejím skončení jsou vždy vysbírány. Klademe důraz na udržování pořádku v lesích.

Chůze v přírodě sama o sobě zklidňuje mysl a prospívá jak duševnímu, tak fyzickému zdraví.

V rámci Inner Everestu se zaměřujeme na prohloubení koncentrace a vnitřního klidu, a případné diskuze směřujeme tak, aby byly pro účastníky přínosné.

Nabízíme otázky k diskuzi nebo zaměřování pozornosti na konkrétní jevy. Účastníci tak prochází buď aktivní meditací, nebo koučinkovým procesem. Někdy obojím a často si také odnesou nějaký ten teoretický poznatek z některé oblasti NLP.

V rozhovorech se učí koučovat a konstruktivně rozmlouvat s druhým ve funkci jeho rozvoje.

Výlet se tak mění v kvalitativní procházku s celostním dopadem na "wellbeing" účastníka.

Často navštěvujeme zajímavá a méně známá místa, energeticky silná místa, nebo místa zvláštního významu.

Využíváme zážitkové a méně obvyklé aktivity k podpoře procesu uvědomování vzorců myšlení a chování, kvalit a pastí účastníků kurzů.

Příkladem budiž oblíbený "slackline-koučink", kde prostřednictvím chůze po provaze nataženém mezi stromy zkoumáme fyzickou rovnováhu a uvědomujeme si, jak souvisí s pocitem rovnováhy v životě. Pokusy v chůzi po provaze tak střídají koučinkové rozhovory a účastníci se jednak fyzicky rozvíjejí (posilování hlubokého svalstva), ale především získávají cenné insighty pro svůj rozvoj a spokojenější život. Míra úspěšnosti v samotné chůzi po laně je podružná.

Jednoduché aktivity nám pomáhají vytvořit specifický kontext, který umožňuje všímat si jevů, kterých si v komplexních životních situací nemůžeme všimnout. Vzniká tak cenný materiál ke zkoumání.

K dalším aktivitám využívaným k sebe-uvědomování a koučinku patří různé pohybové hry v prostoru.

Tematické okruhy

Obsah kurzu

Hodnoty a práce s nimi

Co je pro mě opravdu důležité? Podle jakých hodnot žiju? A čí jsou to hodnoty? Jak rozeznám své hodnoty od těch cizích, převzatých? Do jaké míry se mi daří naplňovat si své vlastní hodnoty? A co mám dělat, aby mé hodnoty byly lépe naplněny?

Určit si své cíle a vydat se na cestu

Jak si správně nastavím cíl a začnu konečně konat? Co je to, co ještě stále nedělám? Kde vezmu odvahu začít? A odhodlání vytrvat? Správně nastavený cíl dává chuť dát se do práce a zvyšuje šanci na úspěšné dosažení výsledku. 

Zvládání emocí

Emoce jsou mostem do našeho podvědomí. Existuje až 6000 různých emocí – kolik z nich dokážu cítit a co mi chtějí sdělit? Proč cítím zrovna tyto emoce? Jak můžu se svými emocemi pracovat a nenechat se ovládat těmi nepříjemnými?

Skryté části osobnosti

Naše osobnost se skládá ze spousty dílů, které se vytvořily na základě našich minulých zkušeností. Aniž bychom si to uvědomovali, tyto díly – části se aktivují v různých situacích – někde reaguji jako malé dítě, jinde jako ambiciózní dravec a v další situaci jako citlivý rodič. Jaké díly se mi aktivují v konkrétních situacích a které jsem podvědomě potlačil/-a? Které mé díly jsou v konfliktu a co mi to dělá v životě?

Nastavit si zdravé hranice

Co jsou to zdravě nastavené hranice a jak si je nastavit a udržet? Jaké dovednosti mohu cvičit, abych si lépe udržel/-a hranice? Kde mám tendenci hranice ztrácet a jaké to má následky? Kde naopak stavím neprostupné zdi a jaké jsou toho konsekvence? Jak práce s hranicemi ovlivní mé vztahy s druhými?

Vztahy a komunikace

Člověk je tvor společenský. Naše výsledky i pocit štěstí závisí na kvalitě vztahů s ostatními. Dokonce naše zdraví a délka života do značné míry závisí na kvalitě těchto vztahů. Ve vztazích se nám také zrcadlí mnoho o nás samotných. A tak když hledáme svůj vnitřní Everest, nelze z toho naše vztahy vynechat. Jak vztahy fungují a jaké mají fáze? Jaké jsou Vaše současné vztahy? Jak je kultivovat, jak komunikovat (nejen) svá přání, jak skloubit dva osobní „Everesty“ na společné pouti životem?

Rozvoj vlastního potenciálu

Jak v sobě rozvinu odvahu, trpělivost, empatii, toleranci, vnitřní sílu… a další užitečné schopnosti? Co mi brání zapojovat adekvátní schopnosti v náročných situacích? Proč mám spoustu odvahy pro skok s padákem, ale bojím se říct si šéfovi o zvýšení platu? A co s tím? Mám schopnosti, o kterých ani netuším, že je mám? Které to jsou? A jak je nejlépe využiji?

Styly myšlení

Jak přemýšlím v různých životních situacích? Jsou mé vzorce myšlení užitečné? Podporují mě v mé cestě? Jak dokáži změnit ty, které mne omezují? Jak získám ve svém myšlení větší flexibilitu? 

Role a poslání

Jaké role v životě zastávám? A které role ještě nezastávám? Co pro mě tyto role znamenají? Lze být v roli autentický? Jak? A jaké je poslání jednotlivých mých rolí a jak souvisí s mým životním posláním? Jaké mám vůbec životní poslání? Co tady vůbec dělám? Jak to zjistím?

Otázky a odpovědi

Podrobné informace o kurzu

Kde kurz probíhá?

Kurz bude probíhat v chalupě MB Ranch v obci Zruč-Senec u Plzně. Místo je dobře dostupné z Prahy a samozřejmě z Plzně. Chalupa disponuje velkou společenskou místností s krbem a vybavenou kuchyní – tyto nám budou zázemím pro indoorové části kurzu. V podkroví pak chalupa nabízí celkem 11 lůžek ve 2 ložnicích, kde budou moci účastníci zdarma nocovat. Ranch sousedí s rozsáhlým lesem, řekou Berounkou a pastvinami s koňmi. Především les budeme hojně využívat k outdoorovým prvkům kurzu. U chalupy je dostatek parkovacích míst.

Kolik bude na kurzu účastníků?

Na kurzu bude maximálně 10 účastníků, reálně spíše 6-8. 

Jak přesně kurz probíhá?

Chalupa bude k dispozici od pátečního večera od 19h. Bude možnost společně povečeřet, popovídat a zúčastnit se večerní meditace. V sobotu ráno začne samotný kurz, a to od 10h. Na tuto hodinu je potřeba nejpozději dorazit. Část programu bude probíhat indoor v prostorách chalupy a bude sestávat z workshopů, vedených rozhovorů, případně cvičení ve dvojicích. Podstatná část pak bude probíhat venku. Můžete se těšit na tzv. geo-koučink, kdy vyrazíte do lesa po vyznačené trase a připravené „kešky“ vás provedou sadou úkolů a otázek, jež podpoří vaši sebereflexi a sebepoznání. Kromě toho se budeme vydávat na meditační a koučovací túry, nebo budeme rozpoznávat své vzorce skrz drobné pohybové aktivity u chalupy. Zkrátka nebudeme rozhodně po celou dobu sedět, ale budeme se i mírně a zdravě hýbat. Nikoli však závodit nebo trhat rekordy a ničit těla. Ven budeme v rozumné míře vyrážet i v zimě.

Po celou dobu bude v chalupě k dispozici malé občerstvení. Lednice a kuchyňka bude též k dispozici účastníkům. Každý den si uděláme pauzu na oběd, který si budete moci dát v blízké restauraci nebo z vlastních zdrojů připravit v kuchyňce.

Program bude v sobotu končit v 18h a v neděli v 16h. Ze soboty na neděli je možno zůstat v chalupě. V podvečer se zabavíme diskuzí na zajímavá témata, meditacemi, procházkami v lese, grilováním, či co nás ještě napadne. Pro ty, kdo se rozhodnou na noc odjet, bude program v neděli začínat opět v 10h.

Potřebuji na kurz nějaké vybavení?

Nic speciálního není potřeba. Tužku a papír pro indoor části, oblečení a obuv do chaty i ven – dle počasí. V případě špatné předpovědi pláštěnku či goterexovou bundu. V případě nocování v chalupě pak osobní potřeby.

Musím něco umět předem? Jsou nějaké předpoklady?

Nejsou potřeba žádné zvláštní schopnosti ani předchozí znalosti. Je dobré mít rád/-a pohyb v lese.

Co všechno zahrnuje cena kurzu?

Cena kurzu zahrnuje:

 • Program kurzu,
 • Manuál pro každého účastníka,
 • Malé občerstvení v průběhu kurzu,
 • 1 individuální koučinkové sezení mimo kurz (Praha),
 • Možnost nocovat v místě konání kurzu (pro 8 přihlášených),
 • Využití plného zázemí chalupy v době konání kurzu.
Co když vynechám 1 modul? Je možné nahrazovat?

V první řadě je užitečné si zapsat termíny do kalendáře a čas na kurz si rezervovat. V případě vynechání některého modulu můžete normálně pokračovat dále následujícími moduly. Vynechání vás NEdiskvalifikuje z kurzu. Nahrazení je možné formou osobní konzultace (3h), a to jednou za dobu trvání kurzu (tzn. jeden vynechaný modul lze nahradit osobní konzultací). V případě nečekaných zásahů vyšší moci vždy zohleňujeme individuální situaci a hledáme win-win řešení.

Jak můžu platit?

Jsou 2 možnosti, jak kurz uhradit:

 • Předem celý kurz
 • Předem každé 3 moduly zvlášť

Pokud to potřebujete jinak, ozvěte se a najdeme řešení.

Přihláška na Inner Everest

Nezávazná rezervace vašeho místa

Inner Everest od března 2020

Modul 1            27. - 29. 3. 2020

Modul 2            17. - 19. 4. 2020

Modul 3            15. - 17. 5. 2020

Modul 4            19. - 21. 6. 2020

Modul 5+6            15. - 19. 8. 2020

Modul 7            18. - 20. 9. 2020

Modul 8            16. - 18. 10. 2020

Modul 9            20. - 22. 11. 2020

Co je moje autenticita a co jsou naučené strategie přežití (zvyky)? Jak v tom všem, co dennodenně musím zvládnout, poznat a žít svůj autentický příběh? Autenticita není samozřejmost. Autentickým se člověk (znovu) stává díky tomu, jak si sám sebe uvědomuje, jak se poznává, jak na sobě pracuje. A každý krok na této cestě se počítá. Pojďte jeden udělat.

31. 10. 2019 Prague Startup centre, Jungmannova 36/31, Praha 1

5. 11. 2019 DEPO2015 Presslova 14, Plzeň

14. 1. 2020 Prague Startup centre, Jungmannova 36/31, Praha 1

Přihláška na ukázku Inner Everest

Vědět co chci, je dobré. Umět to realizovat je ještě lepší. Na tomto ukázkovém workshopu se podíváme na to, jak své sny převést na realizovatelné kroky a zvýšit tak pocit naplnění v životě.

12. 11. 2019 Prague Startup centre, Jungmannova 36/31, Praha 1

26. 11. 2019 DEPO 2015, Presslova 14, Plzeň

13. 2. 2020 Prague Startup centre, Jungmannova 36/31, Praha 1

Přihláška na ukázku Inner Everest

Na kvalitě našich vztahů závisí náš pocit štěstí, kvalita našeho zdraví i úspěšnost našeho profesního života. Zároveň jsou vztahy složitá a náročná disciplína plná nedorozumění, konfliktů (otevřených nebo skrytých) a křivd. Jak vlastní sebepoznání může podpořit harmonii ve vztazích? Dozvíte se na tomto workshopu.

27. 11. 2019 Prague Startup centre, Jungmannova 36/31, Praha 1

10. 12. 2019 DEPO 2015, Presslova 14, Plzeň

19. 3. 2020 Prague Startup centre, Jungmannova 36/31, Praha 1

Přihláška na ukázku Inner Everest

Kdo by nechtěl být v životě spokojený? A kdo tu a tam nezažije frustraci a nespokojenost z nějaké situace? Přijďte zjistit, jak s takovými situacemi zacházet, aby se frustrace nevracela a spokojenost zvyšovala.

12. 12. 2019 Prague Startup centre, Jungmannova 36/31, Praha 1

Přihláška na ukázku Inner Everest

Naše hodnoty a priority se časem mění. Pokud tyto změny v hodnotovém žebříčku nepromítnete včas také do změn ve vašich dennodenních aktivitách, může dojít k frustraci a nespokojenosti. Proto je užitečné si čas od času udělat inventuru svých životních hodnot. A kdy jindy je k tomu nejvhodnější doba, než právě začátkem roku?

Přihláška na víkend Inner Everest

Jak skloubit ve vztahu osobní cíle a sny každého z partnerů? První krok je být si svých vlastních tužeb vědom, ten druhý je začít o nich komunikovat. Obojí jsou kroky obtížné a nikoli samozřejmé. Na tento víkend je užitečné se přihlásit s partnerem, ale není to podmínkou. Budeme zkoumat a poznávat své vlastní vnitřní Everesty a dávat je do kontextu svých vztahů. Páry budou mít příležitost ke kvalitativnímu dialogu, jednotlivci dostanou k takovému dialogu nástroje, aby jej pak mohli se svým partnerem otevřít. Všichni účastníci dostanou další klíč k nalezení svého vnitřního Everestu.

Přihláška na víkend Inner Everest

Každý člověk, který vám zkříží cestu, může být vaším cenným učitelem. Stejně tak vy můžete své okolí inspirovat. Dokážete tento potenciál vzájemných setkání využít? Co je vaše moudrost, o kterou se můžete podělit a co a jak se můžete naučit od svých známých? Vezměte s sebou kamaráda, kolegu, známého a znásobte potenciál inspirace mezi vámi. Nebo přijďte sami a odejdete bohatší o nového inspirativního přítele. Naučíte se vidět sami sebe i druhé z nové perspektivy, zjistíte, čím můžete být inspirativní a jak se učit a inspirovat od druhých.

Přihláška na víkend Inner Everest

Nezávazná přihláška na Inner Everest