Najděte v sobě to nejlepší

Rozviňte svůj potenciál v pohybu a v přírodě

Vyzýváme jednotlivce, páry i týmy k odvážné cestě do drsné i krásné přírody a do skrytých zákoutí vlastní bytosti hledat vnitřní sílu a odvahu žít svůj autentický příběh. Najít svůj Everest.

Co vás naučíme:

Sebezodpovědnost

Jak převezmu zodpovědnost za výsledek a zaměřím se na to, co mám pod svojí kontrolou?

Změna

Jak rozbourám své neužitečné stereotypy a nahradím je užitečnými návyky?

Odvaha

Jak získám odvahu ke změně nebo kroku do neznáma?

Vnitřní síla

Kde vezmu sílu, když mi okolnosti nepřejí?

Sebereflexe

Jak se budu nad sebou zamýšlet, abych dosáhl rozvoje? Jaké otázky si položím?

Sebepoznání

Co všechno v sobě mám a nevím o tom? Co z toho mě ovlivňuje a jak to můžu změnit?

Kontrola

Jak můžu mít větší kontrolu nad svými reakcemi a také nad svými výsledky?

Spojení se sebou i druhými

Jak být ve spojení s lidmi, a přitom zůstávat v kontaktu se svými potřebami?

Odolnost

Jak získám více vnitřní stability v náročných situacích?

Komunikace

Jak dokážu efektivně naslouchat a srozumitelně komunikovat?

Flexibilita

Jak získám pružnost v těle i v mysli? Jak se dokážu přizpůsobit podmínkám a udržet při tom svoji integritu?

Kondice

Jak dostanu své tělo do formy a udržím aktivitu v každodenním shonu tak, aby mě to bavilo?

Jak to děláme?

 

V Inner Everest zasazujeme metody osobního rozvoje do pohybu a do přírody. Formou outdoorových her, horských túr či jiných aktivit v přírodě poznáte lépe sami sebe, utřídíte si priority, naučíte se aktivovat a využívat své schopnosti v plné šíři, případně stmelíte kolektiv. Využíváme především principy a techniky neurolingvistického programování (NLP - viz níže) a osobního i skupinového koučinku. Tyto techniky a principy transformujeme do her, túr a dalších aktivit venku. Sebereflexe tak probíhá zábavnou formou a kromě své osobnosti rozvíjíme také fyzické tělo pohybem.

Pro koho je Inner Everest?

 

Inner Everest je pro každého, kdo chce rozvíjet svůj potenciál nebo potřebuje nabrat schopnosti k dosahování ambiciózních cílů. Pro aktivní lidi, kteří chtějí růst a rozvíjet se po fyzické i mentální stránce zároveň.

Není nutné žádné předchozí vzdělání. Je užitečné dokázat ujít cca 10 km během jednoho dne.

Reference

Měl jsem několik momentů, kdy jsem si našel nové věci nebo je prožil, což pro mě bylo ještě cennější. I když nějaký aktivity byly třeba náročné, měl jsem důvěru.

Lukáš Kučera

Lektor, konzultant

Radka mně naučila podívat se na sebe jako na člověka, který nemusí mít nízké sebevědomí, který má být na co hrdý a má mnoho dobrých vlastností, Díky moc!!!!

Pavla Stehlíková

Trade Marketing Manager

Oceňuji na Radčině přístupu trpělivost, vstřícnost a to, jak se umí ptát a naslouchat. Zajímá se o to, jak dále postupuji, a je v mém rozvoji opravdovým partnerem.

Tomáš Zdražil

Marketing Director

Odnáším si z kurzu nové přátele a vědomí toho, že dělit se o své pocity není slabost. Super zážitek, síla okamžiků, místa i některých aktivit. Žádný člověk si nemůže být jistý, že nemá co objevovat ve svém nitru.

Jakub Norek

ICT konzultant

Metody a způsob práce

Inner Everest je kombinací pohybu v přírodě, sebereflexe a praktických cvičení a technik práce s myslí (NLP).

NLP (neurolingvistické programování) je mocná metoda práce s lidskou myslí a jejími vzorci. Umožňuje nám získat lepší kontrolu nad svou podvědomou stránkou a tím větší svobodu ve svém jednání. Vychází z poznatků z lingvistiky, neurofyziologie a z několika psychoterapeutických směrů. Umožňuje nám chápat souvislosti mezi fungováním naší mysli a našim jazykovým vyjadřováním, identifikovat vzorce (programy) a přepisovat je tak, aby nám sloužily.

  • Neuro - naše mysl, mozek
  • Lingvistika - to, jak mluvíme
  • Programování - vzorce v naší mysli, podle kterých fungujeme (mluvíme, jednáme, myslíme)

Naše mysl je od narození tzv. "programovaná" (formovaná) našimi zážitky, zkušenostmi, společenskými pravidly, reakcemi okolí na nás, apod. Cca do 6 let věku naše mysl jen nasává programy bez naší vědomé kontroly. I to, co jsme dávno zapomněli, zůstává aktivní v našem podvědomí a ovlivňuje nás. Mnohé z těch "programů" jsou užitečné a pomáhají nám přežít a žít v této společnosti. Některé ale buď zastaraly a už nejsou adekvátní, nebo se rovnou vytvořily jako neužitečné. Tyto programy jsou jádrem většiny našich problémů. NLP je účinná metoda, jak se svými programy pracovat a přetvářet ty neužitečné.

Geo-koučink je metoda koučinku inspirovaná známou celosvětovou hrou Geocaching.

Na určitém území (nejčastěji v lese) je předem rozmístěn určitý počet krabiček s úkoly a otázkami. Tyto mají často určitou souslednost, kterou je potřeba dodržet.

Účastník obdrží mapu a indicie k tomu, aby příslušné "kešky" našel a mohl trasu projít. Trasa je sama o sobě koučovacím procesem. Účastník absolvuje celou trasu buď sám nebo v týmu, dle typu a charakteru hry.

Na závěr vždy absolvuje debriefing hry, aby si lépe ujasnil, co se mu podařilo v průběhu geo-koučinku pojmenovat a uvědomit si. Cílem je vždy odejít s konkrétním závěrem, konkrétním uvědoměním.

"Kešky" geo-koučinku jsou vždy rozmístěny dočasně před konkrétní akcí a po jejím skončení jsou vždy vysbírány. Klademe důraz na udržování pořádku v lesích.

Chůze v přírodě sama o sobě zklidňuje mysl a prospívá jak duševnímu, tak fyzickému zdraví.

V rámci Inner Everestu se zaměřujeme na prohloubení koncentrace a vnitřního klidu, a případné diskuze směřujeme tak, aby byly pro účastníky přínosné.

Nabízíme otázky k diskuzi nebo zaměřování pozornosti na konkrétní jevy. Účastníci tak prochází buď aktivní meditací, nebo koučinkovým procesem. Někdy obojím a často si také odnesou nějaký ten teoretický poznatek z některé oblasti NLP.

V rozhovorech se učí koučovat a konstruktivně rozmlouvat s druhým ve funkci jeho rozvoje.

Výlet se tak mění v kvalitativní procházku s celostním dopadem na "wellbeing" účastníka.

Často navštěvujeme zajímavá a méně známá místa, energeticky silná místa, nebo místa zvláštního významu.

Využíváme zážitkové a méně obvyklé aktivity k podpoře procesu uvědomování vzorců myšlení a chování, kvalit a pastí účastníků kurzů.

Příkladem budiž oblíbený "slackline-koučink", kde prostřednictvím chůze po provaze nataženém mezi stromy zkoumáme fyzickou rovnováhu a uvědomujeme si, jak souvisí s pocitem rovnováhy v životě. Pokusy v chůzi po provaze tak střídají koučinkové rozhovory a účastníci se jednak fyzicky rozvíjejí (posilování hlubokého svalstva), ale především získávají cenné insighty pro svůj rozvoj a spokojenější život. Míra úspěšnosti v samotné chůzi po laně je podružná.

Jednoduché aktivity nám pomáhají vytvořit specifický kontext, který umožňuje všímat si jevů, kterých si v komplexních životních situací nemůžeme všimnout. Vzniká tak cenný materiál ke zkoumání.

K dalším aktivitám využívaným k sebe-uvědomování a koučinku jsou:

  • Chůze na sněžnicích zimním Norskem
  • Slaňování a skalní lezení
  • Pohybové hry

Ukázky ZDARMA

Jak (se) motivovat (outdoor)

Praktická ukázka NLP "geo-koučinku" v přírodě - jednoho z pilířů Inner Everest. Formou outdoorové hry si ujasníte, co doopravdy chcete a proč. A to je nejsilnější motivace.

Termín: 18. 7. 2019
Čas: 18 - 20h
Místo konání: PR Šance (Zbraslav)
Lektorky: Radka Evjáková

Jak najít svůj Everest?

Praktický mini-workshop podle principů Inner Everest. Prostor pro zkoumání svého potenciálu a jeho rozvoje. Hlavním tématem bude talent a schopnosti. Přijďte objevit osobní rozvoj outdoor.

Termín konání: 15. 8. 2019
Čas: 18 - 20h
Místo: Havlíčkovy sady, Praha 2
Lektorka: Radka Evjáková

Otevřené kurzy - AKCE

Inventura životních priorit

Celodenní outdoorový kurz - Kombinace túry a geo-koučinku.

 

Termín konání: 10. 8. 2019, 15. 9. 2019
Čas: 10 - 17h
Místo: Lesy nad Mníškem pod Brdy
Lektorka: Radka
Cena: 990 Kč

 

Odbrzdi se! - od snů k cílům

Celodenní outdoorový kurz založený na metodě "Geo-koučink".

 

Termín konání: 13. 7. 2019, 24. 8. 2019
Čas: 10 - 17h
Místo: PR šance, Praha - Zbraslav
Lektorka: Radka
Cena: 990 Kč

 

Dobití baterek - meditační túra

Celodenní putování přírodou, meditace a NLP cvičení.

 

Termín konání: 27. 7. 2019, 25. 8. 2019
Čas: 10 - 17h
Místo: Štěchovice (jako výchozí bod)
Lektorka: Radka
Cena: 990 Kč

 

Hledání rovnováhy

Experimentální koučink na slack-line (provaz mezi stromy).

 

Termín konání: 8. 8. 2019, 26. 9. 2019
Čas: 17 - 20h
Místo: Vyšehrad
Lektorka: Radka
Cena: 490 Kč

 

Jak najít svůj Everest - víkend

Víkendový outdoorový kurz plný NLP cvičení na rozvoj potenciálu. Budeme objevovat skryté schopnosti a učit se je aktivovat v těch situacích, kde je potřebujeme.

 

Termín konání: 28.-29. 9. 2019
Čas: začátek v so v 10h, konec v neděli cca v 16h
Místo: Jizerské hory (bude upřesněno)
Lektorka: Radka
Cena: 5 600 Kč

 

Inner Everest Zimní NORSKO

9denní transformační kurz v Norsku. Během putování zimní krajinou na sněžnicích budete mít možnost poznat a posunout své limity - ty fyzické i mentální.

 

Termín: 29. 2. - 8. 3. 2020
Lektoři: Radka a Patrik (horský průvodce)
Cena: 49 500 Kč

 

Jak (se) motivovat - Přihláška

Jak najít svůj Everest - Přihláška

Outdoorový kurz umožňující zastavit mysl a rozhýbat tělo, zhodnotit svůj současný život z různých úhlů pohledu a utřídit si priority, případně nabrat nový směr a inspiraci pro další směřování. Doporučujeme všem, kteří stojí na důležité životní křižovatce, nebo chtějí do svého života přinést více barev a živosti a nevědí, odkud začít a co přesně změnit.

Budeme částečně putovat společně a částečně využijeme metodu "geo-koučinku". Budete mít možnost zodpovědět si důležité otázky jak v dialogu s druhým, tak sami pro sebe. Na začátku dne dostanete pracovní sešit, který vás podpoří v reflexi. Budete si do něj moci strukturovaně zaznamenávat své poznatky a zůstane vám jako podklad pro další práci na sobě.

Přihláška na akci Inner Everest

Outdoorový kurz, kde dostanete prostor pro hledání svých hlubokých přání a tužeb a jejich upřesnění. Následně jedno z těchto přání transformujeme do konkrétní akce. Zjistíte, co vás nejvíce brzdí si toto přání naplnit a jak tuto brzdu odbrzdit a rozjet se tam, kam vás srdce táhne.

Využijeme především metodu "geo-koučinku", tedy putování po stanovištích - "keškách", kde najdete otázky a úkoly podporující váš proces uvědomování. Po většinu času budete pracovat v tiché sebereflexi a NLP koučka vám bude k dispozici pro "doťuknutí" otázek, na které se vám nepodaří najít odpověď. Malý pracovní sešit vás opět doprovodí a umožní odnést si cenný materiál k další práci.

Přihláška na akci Inner Everest

Společné putování přírodou, kde budeme pozorovat svoji mysl a budeme se pokoušet ji cíleně směřovat a ovládat. Budeme meditovat především v chůzi, ale i staticky, a to různými způsoby. Zklidníme mysl, vyčistíme si hlavu a svižnou chůzí rozproudíme krev.

V tomto výjimečném stavu, po několika hodinách soustředěného putování, se vzájemně provedeme NLP cvičením, kde se propojíme se svojí hlubokou touhou a před námi se vyjasní cesta - možná nová, možná už známá, jen nyní jasnější a srozumitelnější. Zažijeme vnitřní klid a novou vlnu chuti do života.

Přihláška na akci Inner Everest

Experimentální koučink na slack-line (provaz natažený mezi stromy). Fyzický svět s tím nehmotným úzce souvisí a jeden z hermetických zákonů praví "jak nahoře, tak dole". Jak tedy souvisí fyzické udržení rovnováhy ve stoji na provaze s pociťovanou rovnováhou v životě? Co je potřeba (u)dělat pro svoji rovnováhu na laně a jak to souvisí s tím, co je potřeba (u)dělat pro svoji rovnováhu v životě? Jak vůbec princip rovnováhy funguje?

Budeme (se snažit) chodit po tzv. "slack-lajně" a přitom hledat odpovědi na tyto i další otázky. V našem přístupu k této malé výzvě se odrazí naše vzorce myšlení a chování - ty užitečné, i ty méně užitečné. Budeme si jich moci všimnout, podívat se, jak nám pomáhají nebo nás brzdí. Uvědomíme si, jak přesně si sami bráníme udržení rovnováhy a NLP cvičeními si rozšíříme možnosti, jak si tu životní rovnováhu nastolit a/nebo udržet.

Přihláška na akci Inner Everest

Najít v sobě to nejlepší, objevit a umět využívat svůj potenciál – to je něco, k čemu se většina z nás snaží směřovat. Tento víkendový workshop má za cíl prakticky přispět k tomuto hledání a pomoci vám najít svůj vnitřní Everest.

Máme všechny schopnosti pro to, abychom dosáhli čehokoliv, co si jen dokážeme představit. Tak proč se nám to často nedaří? Protože ty schopnosti nedokážeme vždy zapojit, kolikrát ani nevíme, že je vlastně máme, nebo které z nich bychom zrovna teď měli zaktivovat.
95% naší mysli tvoří mysl nevědomá. Spousta toho, co umíme, vězí právě tady - v nevědomí. Je to tam, ale nevíme o tom. Pojďte z těch 95% něco málo vyšťourat a vytáhnout na světlo!
Budeme se zabývat tím, co jsou to vlastně schopnosti, jaké schopnosti máte právě vy, kde vám nějaké chybí a jak je tam dodat. Využijeme efektivní techniky, jak v sobě dokázat probudit to nejlepší.

Zkombinujeme aktivity v přírodě se zklidněním a soustředěnou prací - dovolí-li počasí tak také venku na čerstvém vzduchu.

Přihláška na akci Inner Everest

Popis kurzu Inner Everest Norsko

9denní transformační kurz na sněžnicích v Norsku.

Během putování zimní krajinou na sněžnicích budete mít možnost poznat a posunout své limity - ty fyzické i mentální.
Koučink a NLP cvičení vám pomohou lépe ustát zkoušky, které pro nás zimní příroda připraví. Poznáte sami sebe v nových situacích, odhalíte své silné i slabší stránky a dostanete nástroje k tomu, jak s nimi pracovat.

Všechno, co během kurzu zažijete a naučíte se, je aplikovatelné ve vašem každodenním životě. Po návratu budete mít k dispozici 3 osobní koučinky, které vám usnadní váš nově objevený potenciál využít i po skončení kurzu.

Kurz má za cíl vás podpořit v hledání toho nejlepšího v sobě a především v praktické aplikaci toho nejlepšího v každodenním životě.

Program kurzu:

(přesný program bude doplněn)....

Cena zahrnuje:

Cena nezahrnuje:

Přihláška na akci Inner Everest